Suomi ja Venäjä allekirjoittivat jäänmurto- ja maantieliikennesopimukset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2014 18.15 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän federaation varaliikenneministeri Sergei Aristov allekirjoittivat 15. syyskuuta Suomen ja Venäjän välillä kaksi valtiosopimusta. Sopimuksilla selkeytetään maiden välisen maantieliikenteen pelisääntöjä sekä luodaan puitteet jäänmurtoyhteistyölle.

Suomen ja Venäjän välisen voimassa olevan kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutoksella sovitaan mm. verojen ja tiemaksujen suorittamisesta, taksiliikenteestä sekä kansallisen ajokortin kelpoisuudesta. Lisäksi sopimuksessa vahvistetaan venäläisille kuljetusyhtiöille oikeus soveltaa Suomessa korkeampia painoja kuin Venäjällä.

Sopimukseen myös lisätään säännöksiä, jotka koskevat rajat ylittäviä taksikuljetuksia. Lisäyksellä selkeytetään rajat ylittävää liikennettä. Taksiliikenteen harjoittaja saa noutaa matkustajan tai matkustajaryhmän toisen sopimuspuolen alueelta edellyttäen, että kuljetus on tilattu ennakolta ja että matkustajien noutopaikka on etukäteen sovittu.

Jäänmurtosopimus mahdollistaa suomalaisten jäänmurtajien toimimisen Suomenlahden itäosissa Venäjän aluevesillä korvausta vastaan. Vastavuoroisesti venäläiset jäänmurtajat voivat avustaa Suomenlahden suomalaisiin satamiin liikennöiviä aluksia. Aluevesillä toimiminen vaatii aina luvan viranomaisilta.

Joustavan jäänmurtokapasiteetin käytön myötä talvimerenkulku itäisellä Suomenlahdella kovina jäätalvina tehostuu ja talvimerenkulun turvallisuus paranee. Sopimus avaa suomalaisille jäänmurtoalan yrityksille uusia markkinoita.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 050 4625 086