Suomesta haetaan EU-rahoitusta 43,16 miljoonaa euroa sotilaallisen liikkuvuuden hankkeille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2023 13.20
Tiedote
Taajamajuna kulkee rautatiesillalla. Taustalla kävelysilta ja maantiesilta, ympärillä järviä ja puustoa.
Taajamajuna sillalla Parikkalassa (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Suomalaiset toimijat hakevat rahoitusta yhteensä 43,16 miljoonaa euroa yhdeksälle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta puolsi hakemuksia 7.9.2023.

EU-rahoitusta on tarjolla tällä hakukierroksella 790 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla EU:ssa mukauttamalla osia yleiseurooppalaisesta TEN-T-liikenneverkosta kaksoiskäyttöä varten sekä siviili- että sotilasliikenteen parantamiseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan kyseessä on viimeinen sotilaallisen liikkuvuuden hakukierros rahoituskaudella 2021–2027. 

Valtio hakee rahoitusta liikenneväylien parantamiseen siviili- ja sotilaskäyttöön

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus hyödyntää täysimääräisesti Euroopan unionin CEF-rahoitusta erityisesti sotilaallisen liikkuvuuden hankkeiden osalta. Hallitusohjelman mukaan hankkeita esitetään lisätalousarviomenettelyssä jo vuonna 2023, jotta voidaan turvata perusteltujen hankkeiden mahdollisimman hyvä menestys EU-rahoituksen hakemisessa.

- Näillä tarkkaan valikoiduilla hankkeilla rakennetaan osaltaan huoltovarmaa ja turvallista Suomea. On tärkeää koko Euroopan kannalta, että Suomi on aktiivinen sotilaallisen liikkuvuuden parantamisessa ja hakee rahoitusta hyvissä ajoin. Hankehakemuksissa korostuu Pohjois-Suomen merkitys sotilaallisen liikkuvuuden vahvistamisessa, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

Valtio hakee CEF-tukea yhteensä 34,58 miljoonaa euroa seitsemälle hankkeelle. Hankkeet ovat ehdollisia eduskunnan myöntämälle lisätalousarviorahoitukselle. Puolustushallinto on arvioinut hanke-ehdotusten sotilaallisen liikkuvuuden merkitykset, ja puolustusministeriö on antanut niistä lausuntonsa. 

Eniten rahoitusta haetaan Oulu-Laurila-radan peruskorjaukseen. Hankkeen tavoitteena on poistaa rautatieinfran pullonkauloja, jotka aiheuttavat rataosuudella turvallisuusriskejä ja kapasiteettirajoitteita. Lisäksi rahoitusta haetaan maanteiden parantamiseen, siltojen korjaamiseen ja uusimiseen ja Koverharin meriväylän syventämiseen.

Seuraavat valtion hankkeet hakevat EU:n CEF-rahoitusta:

1. Tornionjoen sillan peruskorjaus

Väylävirasto hakee rahoitusta 3,20 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle. 

2. Oulu-Laurila-radan peruskorjaus

Väylävirasto hakee rahoitusta 16,78 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

3. Valtatie 6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa eli Korian kohta, Kouvola

Väylävirasto hakee rahoitusta 7,75 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

4. Valtatie 4 parantaminen Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi-välillä

Väylävirasto hakee rahoitusta 2,30 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

5. Kantatie 82 parantaminen Kalliosalmen sillan kohdalla, Kemijärvi

Väylävirasto hakee rahoitusta 1,15 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

6. Koverharin meriväylän syventäminen, Hanko

Väylävirasto hakee rahoitusta 1,25 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

7. Kappelinsalmen ratasillan uusiminen Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosalla, Pori

Väylävirasto hakee rahoitusta 2,15 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

Lisäksi Suomessa toimivat yhtiöt hakevat CEF-tukea yhteensä 8,59 miljoonaa euroa kahdelle hankkeelle. Rauman sataman lastausrampin rakennushankkeelle haetaan 4,72 miljoonaa euroa ja Porin sataman lastausrampin rakentamiselle ja satamakentän uudistamiselle 3,87 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission rahoituksen hakuaika päättyy 21.9.2023. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään vuoden 2024 alussa.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 0295 342 685, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi