Suomesta eturivin maa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2012 14.18 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.41
Tiedote

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa lähtökohtana on turvallisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tehdä Suomesta vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) eturivin maan, jossa säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, yritykset toimivat vastuullisesti ja jossa kuljetuskalusto ja -reitit ovat kunnossa. Tavoitteena on myös muodostaa VAK-mittaristo päätöksenteon tueksi.

Ministeriön tavoitetila ilmenee 28. kesäkuuta 2012 julkistetusta VAK-strategiasta vuosille 2012-2020. Strategia kattaa kaikki kuljetusmuodot.

Strategiassa painottuu aiempaan tapaan onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisy, lainsäädäntö ja sen tehokas tiedotus sekä henkilökunnan koulutus ja hyvinvointi. Vaarallisten aineiden kuljetus on kansainvälistä toimintaa, joten keskeistä on myös edistää lainsäädännön harmonisointia ja eri valtioiden välistä viranomaisyhteistyötä.

Strategian toimilla halutaan taata myös toimialan jatkuvuus ja monimuotoisuus, sillä VAK-toiminta on Suomelle elinkeinopoliittisesti tärkeää. Strategian mukaisesti tähän päästään toimivilla logistiikkaketjuilla ja kaikille kuljetusmuodoille yhteisillä säännöksillä ja tehokkaammalla yhteistyöllä.

VAK-strategian uutena tavoitteena on luoda VAK-toimintaa koskeva mittaristo, joka ohjaisi toiminnan johtamista ja tukee päätöksentekoa. Mittareilla sekä seurattaisiin että ennakoitaisiin VAK-liikenteen kehitystä. Tuloksia voitaisiin hyödyntää turvallisuuden lisäämiseksi esimerkiksi onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä viranomaisvalvonnan ja yritysten omavalvonnan kehitystyössä.

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla. Ministeriön hallinnonalalla VAK-valvonnan koordinointi ja kehittäminen on annettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtäväksi. Vaarallisten aineiden valmistuksen, varastoinnin ja käytön osalta vastuu kuuluu usealle hallinnonalalle (TEM, STM, YM ja SM).

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mari Suominen, p. 0295 34 2306