Finland ska bli en av föregångarna inom säkerheten vid transport av farliga ämnen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2012 14.18 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Utgångspunkten för transport av farliga ämnen är säkerhet. Kommunikationsministeriet vill göra Finland ett av de främsta länderna inom säkerhet vid transport av farliga ämnen (TFÄ), ett land i vilket lagar och bestämmelser följs, företag handlar ansvarsfullt och transportmaterialet och transportrutterna är i skick. Målet är också att skapa mätinstrument för transport av farliga ämnen för att stöda beslutsfattandet.

Ministeriets mål framgår av TFÄ-strategin för åren 2012-2020 som publicerades den 28 juni 2012. Strategin omfattar alla transportformer.

I likhet med tidigare strategier poängteras förebyggande av olyckor, lagstiftning och effektiv informering samt personalens utbildning och välbefinnande. Transport av farliga ämnen är en internationell verksamhet. Därför ät det av central betydelse att också främja samordning av olika staters lagstiftning och internationellt samarbete mellan myndigheter.

Med strategin vill man också trygga branschens kontinuitet och mångfald eftersom TFÄ-branschen är, ur näringslivets synvinkel, politiskt viktig för Finland. Enligt strategin uppnås detta med hjälp av fungerande logistikkedjor, gemensamma regler för alla transportformer och effektivare samarbete.

Ett nytt mål för TFÄ-strategin är att skapa mätinstrument för denna typ av transport, vilka skulle styra verksamhetens ledning och stöda beslutsfattandet. Med mätinstrumenten skulle man såväl följa med som förutspå utvecklingen av TFÄ-trafiken. Resultaten kunde utnyttjas för att öka säkerheten vid till exempel förebyggande av olyckor och utveckling av myndigheternas övervakning och företagens egenkontroll.

Lagstiftningsansvaret för transport av farliga ämnen tillhör kommunikationsministeriet. Inom ministeriets förvaltningsområde sköter Trafiksäkerhetsverket Trafi koordinering och utveckling av TFÄ-övervakningen. Ansvaret för framställning, lagring och användning av farliga ämnen tillhör flera förvaltningsområden (ANM, SHM, MM och IM).

Ytterligare information:

Mari Suominen, överinspektör, tfn 0295 34 2306