Suomen vastaus Yle-kanteluun: Yle Areena ja oppimissisällöt vastaavat kuluttajien muuttuviin tarpeisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.40 | Julkaistu suomeksi 10.11.2022 klo 14.49
Tiedote
Äiti ja tytär tietokoneella. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Äiti ja tytär tietokoneella. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Suomen valtio julkaisee 10.11.2022 vastauksen Euroopan komissiolle Sanoma Media Finland Oy:n Yleisradiota koskevaan kanteluun. Vastaus on viides, jonka Suomi on tähän mennessä toimittanut komissiolle kanteluun liittyen.

Sanoman keväällä 2021 tekemä kantelu koskee erityisesti Ylen tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yle tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Nyt julkaistavassa vastauksessa Suomi pitää Ylen nykyistä toimintaa EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisena. Lisäksi vastauksessa todetaan, että Sanoman kantelu perustuu virheelliseen tulkintaan EU-lainsäädännöstä ja harhaanjohtavaan kuvaukseen suomalaisesta mediamarkkinasta ja -sääntelystä.

Suomi katsoo, että Yle Areena ja oppimissisällöt ovat tarpeellinen vastaus kuluttajien sisältöpalveluiden käyttötarpeiden muutokseen ja siten osa Ylen julkisen palvelun tehtävää.

Mitä seuraavaksi?

Komissio arvioi, ovatko Suomen esittämät vastaukset riittäviä ja päättää sen perusteella, pyytääkö se Suomelta lisäselvityksiä. Valtiontukiasioiden käsittely EU:ssa voi viedä useita vuosia ja sisältää useita kirjelmöintikierroksia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 050 431 7036

yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari(at)gov.fi, p. 050 326 5829