Finlands svar på Rundradioklagomålet: Rundradions Yle Arena och utbildningsinnehåll tillgodoser konsumenternas föränderliga behov

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.40 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 14.49
Pressmeddelande
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Finska staten publicerar den 10 november 2022 sitt svar till Europeiska kommissionen om Sanoma Media Finlands klagomål över Rundradion. Detta är det femte bemötandet som Finland hittills har lämnat till kommissionen om klagomålet.

Klagomålet som Sanoma lämnade våren 2021 gäller i synnerhet Rundradions beställvideotjänster (video-on-demand) och elektroniska utbildningsinnehåll. I Yle Arenan producerar Rundradion i nuläget beställvideotjänster som enligt klaganden inte överensstämmer med EU-lagstiftningen om statligt stöd.

I det svar som nu publiceras anser Finland att Rundradions nuvarande verksamhet är förenlig med EU:s lagstiftning om statligt stöd. Dessutom konstateras det i svaret att klagomålet grundar sig på en felaktig tolkning av EU-lagstiftningen och på en vilseledande beskrivning av den finländska mediemarknaden och medielagstiftningen.

Finland anser att Rundradions Yle Arena och utbildningsinnehåll tillräckligt tillgodoser konsumenternas ändrade användningsbehov i fråga om innehållstjänster och därmed är en del av Rundradions allmännyttiga verksamhet.

Vad görs härnäst?

EU-kommissionen bedömer om Finlands svar är tillräckliga och beslutar utifrån det om den ska begära ytterligare utredningar i frågan av Finland. Behandlingen av ärenden som gäller statligt stöd i EU kan ta flera år och inbegripa flera brevväxlingsomgångar.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829