Suomen ja Venäjän väliset viestintäaiheet keskustelussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2015 14.34 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.52
Uutinen
Varaministeri R.R. Ismailov ja kansliapäällikkö Harri Pursiainen (Kuva: LVM)
Varaministeri R.R. Ismailov ja kansliapäällikkö Harri Pursiainen (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ovat keskustelleet venäläisten kollegoiden kanssa avoinna olevista viestintäpolitiikan kysymyksistä. Suomalais-venäläinen viestintä- ja informaatioteknologiatyöryhmä kokoontui 26. tammikuuta 2015.

Työryhmän kokouksessa ei tehty päätöksiä, vaan vaihdettiin tietoa ja keskusteltiin ajankohtaisten hankkeiden etenemisestä.

Keskustelun aiheita olivat muun muassa maiden välisten radiotaajuuksien koordinointityön eteneminen, mahdolliset yhteistyöhankkeet tietotekniikan, sähköisen hallinnon ja postipalvelujen osalta sekä maiden väliset verkkovierailumaksut (roaming).

Kokouksessa sovittiin, että maat jatkavat taajuuksien koordinointisopimuksen valmistelua. Koordinointi koskee muun muassa 700 megahertsin taajuuden mobiilikäyttöä Suomen puolella ja ilmailun radionavigointikäyttöä Venäjän puolella.

Sähköisten julkisten palvelujen tiimoilta keskustelua käytiin muun muassa sähköisten asiakirjojen, palvelujen ja järjestelmien osalta tehtävästä yhteistyöstä.

Kansalaisten arkea koskeva keskustelu käsitteli kansainvälisen verkkovierailun maksuja (roaming). Tavoitteena oli alustaa operaattoreiden välisiä kaupallisia neuvotteluja, joissa on tarkoitus sopia maksuista yhtenäisellä ja tasapuolisella tavalla.

Lisäksi tapaamisessa vaihdettiin tietoja datakeskushankkeiden ja Itämeren ja Koillisväylän tietoliikennekaapelihankkeiden etenemisestä.

Kokouksessa Suomen puolen puheenjohtajana toimi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän puolen puheenjohtajana viestintä- ja joukkotiedotusministeriön varaministeri R.R. Ismailov.