Suomalaiset maksaisivat veroja mieluummin auton käyttämisestä kuin ostamisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.7.2013 9.30
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän kansalaiskyselyn tulosten mukaan suomalaiset maksaisivat mieluummin autolla liikkumisesta kuin sen ostamisesta ja omistamisesta. Myös alueellisesti erilainen hinnoittelu saa laajaa kannatusta.

Nykyinen ajoneuvoon kohdistuva verotus on vastaajien mielestä epäoikeudenmukaista. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia katsoo, että auton nykymuotoisesta verotuksesta pitäisi siirtyä entistä enemmän auton käytön verotukseen.

Kansalaiskysely liittyy liikenne- ja viestintäministeriön asettaman, tulevaisuuden liikenneratkaisuja selvittävän työryhmän työhön. Jorma Ollilan johtama työryhmä pyrkii löytämään uusia malleja siihen miten liikenteen maksuja voidaan tulevaisuudessa kerätä älykkäästi ja oikeudenmukaisesti.

- Keskityimme kyselyllä selvittämään kansalaisten käsityksiä erityisesti niin sanotusta kilometrimaksumallista, jossa liikenteen verotus perustuu kokonaan auton käyttöön. Kyselyn perusteella tämä malli vaikuttaisi kansalaisten mielestä nykyistä verotusmallia paremmalta ratkaisulta, kertoo työryhmän sihteeri liikenneneuvos Tuomo Suvanto.

Kilometrimaksut joukkoliikenteen tarjonnan mukaan

Kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia on sitä mieltä, että auton käytön tulisi olla edullisempaa alueilla, joilla henkilöautolle ei ole olemassa vaihtoehtoa esimerkiksi julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi.

Lisäksi selkeän enemmistön mukaan maksujen tulisi olla suurempia ruuhkaisilla alueilla. Tämän mallin kannatus on suurinta maaseutumaisissa kunnissa ja taajaan asutuissa kunnissa, mutta myös kaupungeissa kyseinen vaihtoehto saa lähes 60 prosentin kannatuksen.

- Uudenmaan sisällä mielipiteet ruuhkanmukaisesta hinnoittelusta vaihtelevat selvästi. Helsingin naapurikunnissa ainoastaan 33 prosenttia kannattaa ruuhkien mukaista hinnoittelua, kun taas Helsingissä myönteisesti suhtautuvia on 56 prosenttia, huomauttaa Suvanto.

Käyttöön perustuvien maksujen ohjaavaan vaikutukseen, eli siihen missä, milloin ja miten paljon käytämme autoa, uskoo kaksi kolmesta vastaajasta. Kilometrimaksun tehoon uskovat erityisesti vähän ajavat.

- Ihmiset tuntuvat suhtautuvan kilometrimaksuajatukseen oman tilanteensa ja tarpeidensa perusteella. Ihmiset uskovat maksujen ohjaavaan vaikutukseen yleisesti, mutta eivät omalta kohdaltaan. Erityisesti tämä pätee paljon autoa ajaviin, Suvanto toteaa.

Kilometrimaksumallin toteuttaminen edellyttäisi ajoneuvojen liikkumistietojen seurantajärjestelmän, jota kohtaan suomalaisilla on osittain voimakkaitakin epäluuloja. Kilometrimaksu edellyttäisi, että verottajalle menisivät tiedot ajettujen kilometrien määrästä.

Noin puolet vastaajista ilmoittaa suhtautuvansa kielteisesti ajoneuvojen liikkumistietojen seurantaan. Epäluuloista huolimatta 45 prosenttia vastaajista pitää kilometrimaksumallia nykyistä auto- ja ajoneuvoveroa parempana vaihtoehtona. Kolmannes vastaajista pitää kilometrimaksumallia nykyistä auto- ja ajoneuvoveroa huonompana. Viidennes vastaajista ei ottanut asiaan kantaa.

Tulevaisuuden liikenne -kansalaiskyselyn toteutti Taloustutkimus Oy. Kyselyyn vastasi reilu tuhat suomalaista kesäkuun 2013 alussa.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 505 9308
konsultti Aki Luoto, Strafica Oy, p. 044 427 2044