Selvitys: Suomalaiset toimijat hyvin mukana datatalouden kehityksessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2021 14.24 | Julkaistu suomeksi 11.11.2021 klo 14.27
Tiedote
Koiranulkoiluttaja katsoo älykelloa (Kuva: LVM).
Koiranulkoiluttaja katsoo älykelloa (Kuva: LVM).

Suomi on hyvin mukana eurooppalaisessa data-avaruuksien kehittämistyössä, selviää liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa data-avaruuksia koskevasta selvityksestä. Data-avaruudet ovat osa yhteiskunnan digitalisoitumista ja dataan perustuvaa taloutta.

Data-avaruudella tarkoitetaan toimijoiden tai järjestelmien verkostoa, joka on luotu datan avointa jakamista ja vaihtoa varten ja, joka toimii yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen pohjalta. Tällaisia datan jakamista ja hyödyntämistä edistäviä data-avaruuksia kehitetään muun muassa liikenteen, terveyden, energiasektorin, maatalouden ja julkisen sektorin toimialoilla. Data-avaruuksien avulla on tarkoitus rakentaa yhteentoimivuutta myös eri sektoreiden välillä. 

Data-avaruuksia koskevassa selvityksessä tarkastellaan data-avaruuden käsitettä ja selitetään sen toimintaperiaatteita sekä listataan hyvän data-avaruuden ominaisuuksia. Lisäksi selvityksessä on katsaus käynnissä olevaan eurooppalaiseen ja suomalaiseen kehittämistyöhön, valmisteilla oleviin hankkeisiin ja standardisointiin. 

Selvityksen mukaan suomalaiset hankkeet ovat hyvin mukana eurooppalaisessa data-avaruuskehitystyössä. Nyt tärkeää olisi huolehtia, että suomalaiset ovat aktiivisesti mukana myös EU:n data-avaruushankkeiden rahoitushauissa. 

Ministeriö käyttää selvityksen tuloksia datan hyödyntämistä koskevan sääntelyn valmistelussa ja EU-vaikuttamisessa sekä yksityisyyden suojaan, liikenne- ja viestintäpalvelujen turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa. Tavoitteena on mahdollistavan sääntelyn avulla edistää tietojen saatavuutta ja siten parantaa tietopohjaisten yritysten toimintaedellytyksiä. 

Data-avaruudet toteuttavat datan avoimen markkinan infrastruktuurin

Selvityksestä ilmenee, että datan oikeudenmukaisen saatavuuden ja jakamisen tarpeesta vallitsee laaja kansainvälinen yksimielisyys. Tilannetta tulisi käyttää hyödyksi data-avaruuksien kehityksen nopeuttamiseksi. 

Selvityksen mukaan Euroopassa data-avaruuksia hyödyntävät toimijat ovat siirtymässä yleisten periaatteiden määrittelemisestä ja kokeiluista kohti laajaa teollista käyttöönottoa. 

Myös Euroopan komissio vauhdittaa avointen digitaalisten, datan hyödyntämiseen perustuvien sisämarkkinoiden kehitystä. Komission valmistelussa on useita digitaalisen liiketoimintaympäristön kannalta keskeisiä säädöksiä, joiden tavoitteena on selkeyttää datan jakamista ja hyödyntämistä. Valmistelussa on korostettu datan avointa ja tasapuolista saatavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä OmaData-periaatteita, joissa ihmisillä on mahdollisuus hallita heitä koskevaa tietoa. 

Selvityksen mukaan eurooppalainen, yhteiskunnan asettamiin tavoitteisiin ja sääntelyyn perustuva lähestymistapa datan hyödyntämiseen nähdään vastavoimana kansainvälisten dataa käyttävien suuryhtiöiden toimintamallille. Tulevaisuudessa toimintamalli olisi todennäköisesti hyödyllisempi rakentaa eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden tasapainoisen yhteistyömallin pohjalta.

State of Data Spaces -selvitys julkaistiin liikenne- ja viestintäministeriön Datatalousfoorumissa 8.11.2021. Selvitys on englanninkielinen ja luettavissa valtioneuvoston hankeikkunassa. Selvityksen liikenne- ja viestintäministeriölle teki 1001 Lakes.

Lisätietoja:

Lotta Engdahl, erityisasiantuntija, p. 050 471 4233, [email protected], Twitter: @EngdahlLotta

Maria Rautavirta, yksikön johtaja, p. 040 718 5975, [email protected], Twitter: @mrautavirta