Selvitys: Sähköautojen käyttöönotolle luotava edellytykset

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2011 12.01 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Sähköautojen käyttöönotolle olisi luotava edellytykset jo nyt, vaikka niillä voidaan alentaa liikenteen hiilidioksidipäästöjä vasta vuoden 2030 vaiheilla. Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto edellyttää julkisen latausverkon rakentamista. Sähköautoilla ei kuitenkaan ratkaista henkilöautoliikenteen perusongelmia eli liikennemäärien jatkuvaa kasvua ja ruuhkautumista.

Näin arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä sähköautoselvityksessä, joka luovutettiin 16.2.2011 liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

Ministeri Vehviläinen tilasi keväällä 2010 selvityksen sähköautojen laajamittaisen käyttöönoton vaikutuksista suomalaiseen liikennejärjestelmään. Selvitysmiehenä toimi tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Selvityksen mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöihin sähköautoilla ei ole juurikaan vaikutusta vielä tällä vuosikymmenellä eikä niitä tarvita vuoden 2020 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2030 sähköautot alkavat jo merkittävämmin vaikuttaa liikenteen hiilidioksidipäästöjä alentavasti. Vuoden 2050 alustavien ilmastotavoitteiden saavuttaminen tulee jo edellyttämään henkilöautoliikenteen merkittävää sähköistämistä.

Selvityksen mukaan sähköautojen laajempi käyttö ei vähentäisi henkilöautoliikenteen ja ruuhkautumisen kasvua. Selvityksessä korostetaankin, etteivät sähköautojen käytön lisäämistä edistävät toimet saisi olla ristiriidassa joukkoliikenteen kehittämisen kanssa.

Sähköautojen käytön saaminen kaikille kansalaisille yhtä helpoksi edellyttää julkisen latausverkoston rakentamista. Rakentamismääräyksissä pitäisi huomioida mahdollisuus sähköautojen lataamiseen. Lataus olisi suunniteltava niin, ettei siitä aiheudu sähkökulutuksen tehopiikkejä ja lisätehon tarvetta. Sähkön tuotantokapasiteetti sinällään ei selvityksen mukaan rajoita sähköautojen käyttöönottoa.

Pitkien välimatkojen Suomessa ladattavan hybridin arvioidaan olevan käyttökelpoisempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin täyssähköauto, joka soveltuu parhaiten lyhyille matkoille ja taajamaliikenteeseen.

Selvitykseen on listattu joukko toimenpidesuosituksia sähköauton käyttöönoton vauhdittamiseksi. Kiireellisimmiksi toimiksi on määritelty sähköautojen demohankkeiden käynnistäminen, sähköautojen turvallisuuden varmistaminen, latausmahdollisuuden sisällyttäminen rakentamismääräyksiin, julkisia latauspisteitä koskevan informaatiojärjestelmän luominen, tutkimus ja tuotekehitys sekä korjaamo-, katsastus- ja pelastushenkilöstön koulutus.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09 160 28553, 040 837 8794
tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, p. 020 722 5518, 0400 703 715

Anu Vehviläinen