Utredning: Förutsättningar bör skapas för ibruktagandet av elbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2011 12.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Redan nu bör man skapa förutsättningar för ibruktagandet av elbilar, även om de inte kan minska koldioxidutsläppen från trafiken förrän år 2030. Ibruktagandet av elbilar i större omfattning förutsätter att det allmänna laddningsnätet byggs ut. Elbilar löser dock inte det grundläggande problemet med personbilstrafiken: att trafiken ständigt ökar och blir allt tätare.

Den bedömningen görs i kommunikationsministeriets utredning om elbilar vilken trafikminister Anu Vehviläinen fick ta del av den 16 februari 2011.

Våren 2010 beställde Vehviläinen en utredning om hur ett omfattande ibruktagande av elbilar skulle påverka Finlands trafiksystem. Forskningsprofessor Nils-Olof Nylund från Teknologiska forskningscentralen VTT fungerade som utredningsman.

Enligt utredningen kommer elbilarna knappast att påverka koldioxidutsläppen från trafiken redan detta årtionde och elbilarna behövs därför inte för att uppfylla energi- och klimatmålen för 2020. År 2030 torde elbilarna i allt större grad börja ha en minskande effekt på koldioxidutsläppen från trafiken och redan år 2050 kommer det att krävas en betydande elektrifiering av personbilstrafiken för att de preliminära klimatmålen ska kunna uppfyllas.

Ett mer omfattande bruk av elbilar skulle enligt utredningen inte minska ökningen av personbilstrafik och trafikstockningar. I utredningen poängteras mycket riktigt att åtgärder som främjar ökad användning av elbilar inte får hamna i konflikt med utvecklingen av kollektivtrafiken.

För att det ska vara lika enkelt för alla medborgare att börja använda elbilar måste det allmänna laddningsnätet byggas ut. Möjligheten att ladda elbilar bör därför tas i beaktande i byggbestämmelserna. Laddningen bör planeras så att den inte leder till effekttoppar i elförbrukningen och behov av extra effekt. Kapaciteten för elproduktion begränsar i sig inte ibruktagandet av elbilar enligt utredningen.

På grund av de långa avstånden i Finland bedöms en laddningsbar hybridbil vara ett mer användbart och kostnadseffektivt alternativ än en bil som drivs enbart på el, vilken lämpar sig bäst för kortare resor och tätortstrafik.

I utredningen listas ett antal åtgärdsrekommendationer för att komma igång med användningen av elbilar. De mest brådskande åtgärderna är att starta demoprojekt med elbilar, garantera säkerheten för elbilar, inkludera laddningsmöjligheter i byggbestämmelserna, upprätta ett informationssystem om allmänna laddningsställen, påbörja forskning och produktutveckling samt att införa utbildning av verkstads-, besiktnings- och räddningspersonal.

Mer information:

regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn 09 160 28553, 040 837 8794
forskningsprofessor Nils-Olof Nylund, tfn 020 722 5518, 0400 703 715

Anu Vehviläinen