Selvitys meriliikenteen automaation lainsäädännöstä kiinnittää huomiota turvallisuuden varmistamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2020 10.59 | Julkaistu suomeksi 30.11.2020 klo 13.25
Tiedote
Rahtilaiva merellä, menossa kohti satamaa (Kuva:Shutterstock)
Rahtilaiva merellä, menossa kohti satamaa (Kuva:Shutterstock)

Meriliikenteen automaatiolla tavoitellaan turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä vesille. Automaation edessä lainsäädännössä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti turvallisuuden varmistamiseen, selviää liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä meriliikenteen automaatiota ja autonomisten alusten sääntelyä koskevasta selvityksestä.

Suomen tavoitteena on olla edelläkävijämaa merenkulun automaatiossa, sekä teknologiakehityksen että käyttöönoton mahdollistavan lainsäädännön näkökulmasta. Meriliikenteen automaatiokehitystä käsittelevä selvitys on osa liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelutyötä.

Selvityksessä on kartoitettu autonomisia laivoja (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS) koskevaa kansainvälistä sekä Suomen ja Norjan kansallista sääntelyä sekä kuvattu sääntelyn nykytilaa ja kehitystarpeita. Selvityksen mukaan autonomisuus edellyttää alusten toiminnalle ja tekniikalle asetettavia yleisiä turvallisuusvaatimuksia erityisesti navigointikyvyn varmistamiseksi. Autonomiset laivat ovat aluksia, joilla on valmius operoida itsenäisesti tai etäohjattuina.  

Selvitys esittelee myös autonomisten laivojen teknologioita, keskittyen autonomisissa navigointijärjestelmissä tarvittavaan teknologiaan, algoritmeihin ja koneoppimisen malleihin. Lisäksi se käsittelee Itämerellä suoritettavia kokeiluja koskevaa lainsäädäntöä ja sen kehittämistä.

Selvityksen mukaan erilaiset meriliikenteen automaatiokokeilut ovat mahdollisia nykyisten sääntöjen puitteissa vähäisin muutoksin, jos paikalliset viranomaiset hyväksyvät toiminnan. Pysyvä liikenne sen sijaan edellyttää säännösten muutoksia sekä kansallisessa että kansainvälisessä lainsäädännössä. Selvityksen havaintoja voidaan hyödyntää lainsäädännön suunnittelussa Suomessa sekä International Maritime Organisation IMO:ssa tehtävässä valmistelutyössä.

Meriliikenteen automaatiosta EU:n komission tilaisuus sekä LVM:n kansainvälinen työpaja

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka julkistaa liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen EU:n komission 2nd International Ship Autonomy and Sustainability Summit -tilaisuudessa 30.11.2020.

Selvityksen tulokset esitellään tarkemmin komission tilaisuuden rinnalla järjestettävässä kansainvälisessä virtuaalityöpajassa, jonka ministeriö ja sen yhteistyökumppanit järjestävät 1.12.2020. Työpajassa käsitellään autonomisen meriliikenteen lainsäädännön viitekehystä, tekoälykehitystä sekä vastuukysymyksiä.

Selvityksen raportti Charting Regulatory Frameworks for Maritime Autonomous Surface Ship Testing, Pilots, and Commercial Deployments on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Anne Miettinen, p. 040 754 9862, Twitter: @AnneMiettinen1

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, Twitter: @saarare