Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelma valmistunut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2017 12.00 | Julkaistu suomeksi 18.12.2017 klo 12.13
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman. Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä.

Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmassa esitetään 17 konkreettista toimenpidettä, joilla halutaan nostaa Suomi yhdeksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisen kärkimaaksi. Suomalainen osaaminen on jo pitkään ollut mukana erilaisissa avaruus- ja satelliittihankkeissa ja niiden sovelluksissa.

Ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä ovat satelliittitiedon hyödyntämisen edistäminen liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa, paikannuksen laadun ja satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen arktisilla alueilla ja piensatelliittien hyödyntämisen edistäminen.

Paikannuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun liikenne ja liikennejärjestelmä digitalisoituvat. Liikenteessä tarvittavan tiedon keskeinen yhteinen nimittäjä on tarkka sijaintitieto. Tarkkaa sijaintitietoa tarvitaan niin liikenne- ja tiesuunnittelussa, väylärakentamisessa ja kunnossapitoa kuin liikenteenhallinnassa.

Erityisesti liikenteen automaatio edellyttää tarkkaa sijaintitietoa. Ajoneuvot ovat yhteyksissä toisiinsa ja ympäröivään infrastruktuuriin ja luovat verkottuneen, vuorovaikutteisen ja reaaliaikaisen älykkään liikennejärjestelmän, jossa tarkka sijainti on perusedellytys järjestelmän toimivuudelle ja turvallisuudelle. Esimerkkejä liikenteen automaatiosta on jo olemassa erityisesti ilmailussa ja meriliikenteessä.

Ohjelmassa myös kuvataan Suomen avaruushallinnon nykymallia ja siihen kohdistuvia muutospaineita sekä ehdotetaan selvitettäväksi onko Suomeen tarvetta ja mahdollista perustaa keskitetty avaruushallinto.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Seija Miettinen, p. 0295342563

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 0295342101