Åtgärdsprogrammet för satellitnavigering färdigt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2017 12.00 | Publicerad på svenska 18.12.2017 kl. 12.13
Nyhet

Kommunikationsministeriet har publicerat ett åtgärdsprogram för satellitnavigering. I programmet beskrivs nuläget i fråga om satellitnavigeringssystem och hur de utnyttjas på olika samhällssektorer, särskilt inom automatiserade transporter.

I åtgärdsprogrammet för satellitnavigering presenteras 17 konkreta åtgärder i avsikt att lyfta Finland till världstoppen då det gäller att utnyttja satellitsystem. Finländsk kompetens har redan länge varit med i olika rymd- och satellitprojekt och tillämpningar av dem.

De viktigaste åtgärderna i programmet går ut på att öka utnyttjandet av satellitinformation i affärsverksamhet och i tillhandahållande av tjänster, att säkerställa kvaliteten på positioneringen och utnyttjandet av satellitnavigeringssystem i arktiska regioner och att främja utnyttjandet av små satelliter.

Betydelsen av positionering kommer att öka i framtiden när trafiken och transportsystemen digitaliseras. Den gemensamma nämnaren för all den information som behövs i trafiken är noggrann positionsbestämning. Noggrann positionsbestämning behövs för trafik- och vägplaneringen, för byggande och underhåll av trafikleder (infrastruktur) och för trafikledningen.

Automatiserade transporter är ett område där det är speciellt viktigt med noggrann positionsinformation. Med automatiserade transporter avses fordon som har kontakt med varandra och den omgivande infrastrukturen och som skapar ett sammankopplat, interaktivt och intelligent transportsystem i realtid. Information om fordonens exakta position är en grundförutsättning för att systemet ska fungera och vara säkert. Exempel på automatiserade transporter finns redan nu särskilt inom luftfarten och sjötransporterna.

I programmet beskrivs också den nuvarande modellen för rymdförvaltningen i Finland och det förändringstryck som riktas mot den. Dessutom efterlyses en utredning om behovet och möjligheterna att etablera en centrerad rymdförvaltning i Finland.