Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta koskeva laki voimaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.52 | Julkaistu suomeksi 21.10.2021 klo 14.16
Tiedote
Ilmakuva moottoriteiden ristyksestä (Kuva: Shutterstock)
Ilmakuva moottoriteiden ristyksestä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esitti 21.10.2021, että Tasavallan presidentti vahvistaisi uuden sähköisiä tietullijärjestelmiä koskevan lain. Laki koskee muutoksia eurooppalaiseen tietullijärjestelmään eikä se velvoita tai johda tietullien käyttöönottoon Suomessa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 23.10.2021. Voimaan tullessaan uusi laki kumoaisi nykyisen samannimisen lain.

Lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja laiminlyötyjä tiemaksuja koskevasta tiedonvaihdosta. Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullien teknistä yhteentoimivuutta.

Lakiesitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ei toteuta hallitusohjelman kirjausta ruuhkamaksut mahdollistavasta laista. Kyseinen lainsäädännön valmistelu tapahtuu erikseen ja siitä vastaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 050 307 4177, [email protected]