Lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem träder i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.52 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 14.16
Pressmeddelande
Motorväg, stor korsning (Foto: Shutterstock)
Motorväg, stor korsning (Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslog den 21 oktober 2021 att republikens president ska stadfästa den nya lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem. Lagen gäller ändringar i det europeiska vägtullsystemet, och det varken förpliktar eller leder till att vägtullar införs i Finland.

Lagen som avses träda i kraft den 23 oktober 2021 upphäver den gällande lagen.

Genom lagen genomförs i Finland Europaparlamentets och rådets nya direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter. Direktivet gäller huvudsakligen teknisk interoperabilitet mellan elektroniska vägtullar.

Lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem genomför inte konstaterandet i regeringsprogrammet om en lag som ska möjliggöra trängselavgifter. Beredningen av den lagstiftningen sker separat vid finansministeriet.

Ytterligare information:

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, överinspektör, tfn 050 307 4177, [email protected]