Sähköisten ensitunnistamistietojen välittämisen hintasääntelylle suunnitellaan jatkoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2020 10.30 | Julkaistu suomeksi 25.9.2020 klo 9.14
Tiedote
Henkilötietojen turvallisuus (Kuva: Shutterstock)
Henkilötietojen turvallisuus (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaisi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain mukaista ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

Ensitunnistamisen ketjuttamista koskeva sääntely on perusta toimivalle ja luotettavalle sähköiselle asioinnille. Muutoksen tavoitteena on edistää sähköisten tunnistusvälineiden ja sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä.

Ensitunnistaminen tarkoittaa henkilöllisyyden luotettavaa tunnistusta silloin, kun henkilölle myönnetään ensimmäistä kertaa vahva sähköinen tunnistusväline kuten pankkitunnukset. Ensitunnistamisen ketjuttaminen tarkoittaa, että henkilölle luodaan jo olemassa olevalla sähköisellä tunnistusvälineellä (esimerkiksi pankkitunnukset) uusi sähköinen tunnistusväline (esimerkiksi mobiilivarmenteen).

Ensitunnistamisen ketjuttamisen hinta on saanut olla vuodesta 2019 lähtien enintään 3 senttiä ja sen saa periä se tunnistusvälineen tarjoaja, jonka välinettä hyödynnetään uuden välineen hankkimiseksi. Nykyinen hintasääntely on voimassa 31.3.2021 asti.

Ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintaa koskeva hintasääntely koskee tunnistusvälineen tarjoajia, eikä sillä ei ole suoria vaikutuksia esimerkiksi kuluttajahintoihin tai kuluttajien verkkoasiointiin.

Ministeriö aloittaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisen ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyn jatkamiseksi, sillä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella enimmäishintasääntelyllä on ollut positiivisia vaikutuksia markkinoiden kehittymiseen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Laura Kolinen, p. 050 476 8399

hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 050 534 7647