Prisregleringen för förmedling av e-uppgifter om inledande identifiering planeras fortsätta

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2020 10.30 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
säkerhet för personuppgifter. (Foto: Shutterstock)
säkerhet för personuppgifter. (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet kommer att fortsätta att reglera maximipriset för kedjor av inledande identifiering i enlighet med lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Bestämmelserna om kedjor av inledande identifiering utgör grunden för en fungerande och tillförlitlig elektronisk kommunikation. Syftet med ändringen är att främja utvecklingen av marknaden för elektroniska identifieringsverktyg och elektronisk identifiering.

Med inledande identifiering avses tillförlitlig verifiering av identiteten när en person för första gången beviljas ett verktyg för stark autentisering, såsom bankkoder. En kedja av inledande identifiering uppstår då det för en person med hjälp av ett redan befintligt elektroniskt identifieringsverktyg (t.ex. bankkoder) skapas ett nytt elektroniskt identifieringsverktyg (t.ex. ett mobilcertifikat).

Priset för kedjor av inledande identifiering har från och med 2019 fått vara högst 3 cent och det får tas ut av den leverantör av identifieringsverktyg vars verktyg används för anskaffning av ett nytt verktyg. Den nuvarande prisregleringen är i kraft till den 31 mars 2021.

Prisregleringen i fråga om maximipriset för kedjor av inledande identifiering gäller leverantörer av identifieringsverktyg, och den har inga direkta konsekvenser t.ex. för konsumentpriserna eller för konsumenternas webbtjänster.

Ministeriet kommer att inleda en ändring av lagen som gäller autentisering och betrodda elektroniska tjänster i syfte att fortsätta med regleringen av maximipriset för kedjor av inledande identifiering. Detta eftersom regleringen av maximipriset, utifrån respons från intressentgrupperna, har haft positiva effekter på marknadens utveckling.


Ytterligareinformation:

Laura Kolinen, överinspektör, tfn 050 476 8399

Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 534 7647