Sähköisen viestinnän säännökset kootaan yhteen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2011 10.10 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä ryhdytään kokoamaan hallitusohjelman mukaisesti yhteen.

Tarkoituksena on poistaa päällekkäisyydet sekä selkeyttää ja ajantasaistaa säännösten sisältöä.

- Kymmenkunta lakia kootaan tietoyhteiskuntakaareksi. Osittain kyse on teknisestä pykälien ja momenttien siirrosta. Tärkein tavoite on kuitenkin taata toimivat viestintämarkkinat, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelu käynnistettiin sidosryhmäseminaarissa 6. syyskuuta. Lakiuudistus tulee viemään useita vuosia.

Kiurun mukaan nykyiset säännökset ovat hajanaisia ja niitä on suuri määrä. Lisäksi kaikki säännökset eivät ole ajan tasalla.

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelussa pääteemoina ovat lainsäädännön selkeyttämisen lisäksi muun muassa matkaviestintoimilupien uudistaminen, toiminnan harjoittajan velvoitteet ja kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen.

Hanke toteutetaan avoimesti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Valmistelun alussa perustetaan laajapohjainen seurantaryhmä, johon nimetään edustajia sidosryhmistä. Näitä esimerkiksi ovat teleyritykset, media-alan toimijat, eri järjestöt sekä ammattiyhdistysliikkeet.

Ministeri Kiuru pitää alan aktiivista osallistumista hankkeeseen välttämättömänä. Paras tuntemus sähköisen viestinnän erityskysymyksistä on alan sisällä.

- Tietoyhteiskuntakaari käsittää arviolta kymmenen lakia ja runsaat 400 pykälää. Uudistuksen toteuttaminen ei ole mahdollista, jos ala ei ole siinä aktiivisesti mukana, Kiuru painottaa.

Lisätietoja

viestintäneuvos Sanna Helopuro, p. 0400 515 548
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400