Raskaille ajoneuvoille valmistellaan talvirengaspakkoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2016 11.02 | Julkaistu suomeksi 14.9.2016 klo 11.05
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan muutosta raskaiden ajoneuvojen rengasvaatimuksiin.

Rengasvaatimusten muutos tarkoittaisi sitä, että joulu-helmikuun aikana kuorma- ja linja-autojen vetävillä akseleilla tulisi käyttää talvirenkaita, joiden kulutuspinnan urasyvyys olisi vähintään 5,0 mm. Ajoneuvon ja perävaunun kaikilla muilla akseleilla olisi käytettävä renkaita, joiden urasyvyys olisi vähintään 3,0 mm. Muutos koskisi myös traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h.

Nykyisissä määräyksissä ei tehdä eroa talven ja muiden vuodenaikojen välillä. Ympäri vuoden voimassa olevan määräyksen mukaan urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Suomen rengasvaatimukset ovat talviajan osalta lievemmät kuin useissa Euroopan valtioissa.

Talvirenkaiden käytön ja urasyvyyden lisäämisen tavoitteena on, että raskaan liikenteen rengastusta parantamalla sujuvoitetaan raskaan liikenteen etenemistä ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Tutkimuksen mukaan sekä kotimaisten että ulkomaisten ajoneuvojen renkaat täyttävät laajalti jo nyt esitettävät uudet vaatimukset.

Rengasvaatimusten muutosten on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden puolella, mutta niin että yritykset ennättävät reagoida mahdollisiin muutoksiin ajoissa.

Kaikkien ajoneuvoluokkien rengasvaatimukset arvioidaan kokonaisuutena käynnissä olevan tieliikennelainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Lisätietoja

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, 0295 34 2304

yli-insinööri Mikko Karhunen, 0295 34 2014