Införande av vinterdäck på tunga fordon under beredning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2016 11.02 | Publicerad på svenska 14.9.2016 kl. 11.05
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet börjar bereda en ändring i däckkraven för tung trafik.

Ändringen i däckkraven innebär att vinterdäck där slitbanans spårdjup är minst 5,0 mm ska användas på lastbilars och bussars drivaxlar under december-februari. På fordons och släpvagnars alla övriga axlar ska användas däck där spårdjupet är minst 3,0 mm. Ändringen gäller även traktorer vars konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h.

I gällande bestämmelser görs ingen åtskillnad mellan vinter och övriga årstider. Enligt de bestämmelser som gäller året om ska spårdjupet vara minst 1,6 mm. Finland har lindrigare däckkrav vintertid än flera europeiska stater.

Syftet med införandet av vinterdäck och ett större spårdjup är att trafiken löper smidigare och trafiksäkerheten blir bättre då däcken är bättre. Undersökningar ger vid handen att däcken på såväl inhemska som utländska fordon i stor omfattning redan uppfyller de nya krav som nu föreslås.

Avsikten är att ändringarna i däckkraven ska träda i kraft redan i år, men så att företagen hinner reagera i tid på eventuella ändringar.

En övergripande bedömning av däckkraven för alla fordonskategorier görs i samband med den aktuella reformen av vägtrafiklagstiftningen.

Ytterligare information

Trafikråd Kimmo Kiiski, 0295 34 2304

Överingenjör Mikko Karhunen, 0295 34 2014