Radion siirtovelvoitteesta luovutaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2024 14.00
Tiedote
Masto ja maantie ilmakuvassa. (Kuva: Tuomas Uusheimo, Keksi/LVM)

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksen ja määräisi sen tulemaan voimaan 1.7.2024. Laista poistettaisiin radio-ohjelmistojen siirtovelvoite, muutettaisiin radioluvan peruuttamista koskevaa säännöstä sekä tehtäisiin muita teknisiä muutoksia. Radion siirtovelvoite päättyisi vuoden siirtymäajan jälkeen 1.7.2025.

Nykyinen siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistot verkossaan. Yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, on velvoitettu huolehtimaan Ylen TV- ja radio-ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään. Nyt siirtovelvoite poistettaisiin Ylen radio-ohjelmistojen osalta. Vaikka velvoite koskee vain Ylen ohjelmistoja, samalla myös kaupallisen radion jakelu todennäköisesti päättyisi niissä kaapeliverkoissa, joissa sitä on vielä jaeltu.

Radion jakelu kaapelitelevisioverkoissa rajoittaa kaapelilaajakaistapalvelujen kehittämistä ja verkon käyttöä, sillä se estää tehokkaamman taajuusjaon ja uudempiin teknologioihin siirtymisen. Kaapeliverkkoja hyödyntäviä laajakaistapalveluja käyttää merkittävä määrä kotitalouksia. Vuoden 2022 lopussa noin 530 000 kotitaloudella oli käytössä kaapelilaajakaistaliittymä.

Kaapeliradion kuuntelu on sen sijaan melko vähäistä. Siirtovelvoitteen poistamisen vaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti noin 25 500–50 000 kotitalouteen.

Lisäksi lakimuutoksella täydennettäisiin radioluvan peruuttamista koskevaa säännöstä. Jatkossa lupa voitaisiin peruuttaa myös muun muassa silloin, jos radioluvan haltija vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Ehdotukset sisältänyt hallituksen esitys oli lausuntokierroksella 21.2.–15.3.2024. Lausuttavana oli laajempi esitys, joka päätettiin jakaa jatkovalmistelussa kahteen eri esitykseen eduskuntakäsittelyn sujuvoittamiseksi. Ensimmäinen samaan lakiin kohdistuva muutosesitys vahvistettiin 13.6.2024.

Vaaratiedottamista tulee kehittää

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan radion siirtovelvoitteen poistaminen ei merkittävästi heikentäisi vaaratiedottamista. Radio on vain yksi kanavista, jossa vaaratiedotteet välitetään. Kaapeliradion kuuntelijoiden olisi muutoksen vuoksi käytettävä radion vastaanottoon toista jakelutapaa. Valtaosa radion kuuntelusta tapahtuu kuitenkin antennijakelun kautta, mihin lakimuutoksella ei ole vaikutusta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Huoltovarmuuskeskus suosittelevat, että kotitaloudet hankkivat paristolla toimivan radion varaparistoineen erilaisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin varautumiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että vaaratiedottamisen kehittämiseksi käynnistettäisiin sisäministeriön johdolla hanke mahdollisimman pian. Sisäministeriö vastaa vaaratiedottamisen kokonaisuudesta.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 28.6.2024. Laki tulisi voimaan 1.7.2024, mutta radion siirtovelvoite päättyisi vasta vuoden siirtymäajan jälkeen 1.7.2025.

Kaapeliradion kuuntelijoiden tulee valmistautua käyttämään muita jakelutapoja kuunnellakseen radiota myös 30.6.2025 jälkeen. Yleisimmin radiota kuunnellaan antennijakelun kautta tai internetin välityksellä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Roosa Patrakka, p. 0295 342 192, [email protected]