Hallitus esittää radion siirtovelvoitteesta luopumista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2024 13.55
Tiedote
Radiomasto keväisessä maisemassa. Taustalla taajama ja metsää.
Radiomasto. (Kuva: Tuomas Uusheimo, Keksi/LVM)

Hallitus antoi eduskunnalle 25.4.2024 esityksen, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Laista poistettaisiin radio-ohjelmistojen siirtovelvoite, muutettaisiin radioluvan peruuttamista koskevaa säännöstä sekä tehtäisiin muita teknisiä muutoksia.

Nykyinen siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistot verkossaan. Yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, on velvoitettu huolehtimaan Ylen TV- ja radio-ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään.

Hallituksen esityksellä poistettaisiin siirtovelvoite Ylen radio-ohjelmistojen osalta. Vaikka velvoite koskee vain Ylen ohjelmistoja, samalla myös kaupallisen radion jakelu todennäköisesti päättyisi niissä kaapeliverkoissa, joissa sitä on vielä jaeltu. Siirtovelvoitesääntelyyn ei esitetä muita muutoksia. Esityksellä toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoitteita norminpurusta.

Radion jakelu kaapelitelevisioverkoissa rajoittaa kaapelilaajakaistapalvelujen kehittämistä ja verkon käyttöä, sillä se estää tehokkaamman taajuusjaon ja uudempiin teknologioihin siirtymisen. Kaapeliverkkoja hyödyntäviä laajakaistapalveluja käyttää merkittävä määrä kotitalouksia. Vuoden 2022 lopussa noin 530 000 kotitaloudella oli käytössä kaapelilaajakaistaliittymä.

Kaapeliradion kuuntelu on sen sijaan melko vähäistä. Siirtovelvoitteen poistamisen vaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti noin 25 500–50 000 kotitalouteen. Yleisimmin radiota kuunnellaan antennijakelun kautta tai internetin välityksellä. Hallituksen esityksellä ei ole vaikutusta näihin vastaanottotapoihin.

Lisäksi hallituksen esityksellä muutettaisiin radioluvan peruuttamista koskevaa säännöstä. Jatkossa lupa voitaisiin peruuttaa myös muun muassa silloin, jos radioluvan haltija vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Lakiin tehtäisiin myös teknisluonteisia muutoksia. Muutokset koskevat televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää sekä markkinaehtoista taajuusmaksua.

Ehdotukset sisältänyt hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 21.2.–15.3.2024. Lausuttavana oli laajempi esitys, joka päätettiin jakaa jatkovalmistelussa kahteen eri esitykseen eduskuntakäsittelyn sujuvoittamiseksi.

Vaaratiedottamista tulee kehittää

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan radion siirtovelvoitteen poistaminen ei merkittävästi heikentäisi vaaratiedottamista. Vaaratiedottaminen perustuu monikanavaisuuteen. Radio on yksi kanavista, joissa vaaratiedotteet välitetään. Kaapeliradion kuuntelijoiden olisi muutoksen vuoksi käytettävä radion vastaanottoon toista jakelutapaa. Merkittävä osa radion kuuntelusta (n. 90 %) tapahtuu kuitenkin antennijakelun kautta, johon hallituksen esityksellä ei ole vaikutusta.

Arviolta suurin osa kaapeliradion kuuntelijoista siirtyisi vastaanottamaan radiota antennijakelun kautta, kun radion jakelu päättyy kaapelitelevisioverkoissa. Lisäksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Huoltovarmuuskeskus suosittelevat, että kotitaloudet hankkivat paristolla toimivan radion varaparistoineen erilaisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin varautumiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että vaaratiedottamisen kehittämiseksi käynnistettäisiin sisäministeriön johdolla hanke mahdollisimman pian. Sisäministeriö vastaa vaaratiedottamisen kokonaisuudesta.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024. Radion siirtovelvoite päättyisi vuoden siirtymäajan jälkeen 1.7.2025.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 0295 342 192

yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren(at)gov.fi, p. 0295 342 532