Sähköisen viestinnän palvelulain muutos lausunnoille: Tarkoitus luopua radion siirtovelvoitteesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2024 11.28
Tiedote
Radiomasto lumisessa metsämaisemassa auringonpaisteessa.
Radiomasto talvisessa maisemassa. (Kuva: Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Laista poistettaisiin radio-ohjelmistojen siirtovelvoite. Lausuntoja voi antaa 15.3.2024 saakka.

Tällä hetkellä voimassa oleva siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistot verkossaan. Lisäksi yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, velvoitetaan huolehtimaan Ylen TV- ja radio-ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään.

Hallituksen esityksellä poistettaisiin siirtovelvoite Ylen radio-ohjelmistojen osalta. Vaikka velvoite koskee vain Yleä, loppuu todennäköisesti samalla myös kaupallisen radion jakelu. Siirtovelvoitesääntelyyn ei esitetä muita muutoksia.

Radion jakelu kaapelitelevisioverkoissa rajoittaa kaapelilaajakaistapalvelujen kehittämistä ja verkon käyttöä, sillä se estää tehokkaamman taajuusjaon ja uudempiin teknologioihin siirtymisen. Kaapeliverkkoja hyödyntäviä laajakaistapalveluja käyttää merkittävä määrä kotitalouksia. Vuoden 2022 lopussa noin 530 000 kotitaloudella oli käytössä laajakaistaliittymä.

Kaapeliradion kuuntelu on sen sijaan melko vähäistä. Siirtovelvoitteen poistamisen vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti noin 25 500–50 000 kotitalouteen. Yleisimmin radiota kuunnellaan antennijakelun kautta tai internetin välityksellä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi, että aiemmin määräaikaiset matkapuhelinliittymien osittainen puhelinmarkkinointikielto ja radioviestinnän luottamuksellisuuden säilyttäminen säädettäisiin toistaiseksi voimassaoleviksi.

Esitykseen sisältyy myös muutamia teknisluonteisia muutoksia sähköisen viestinnän palvelulakiin. Muutokset koskevat radioluvan peruuttamista, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää, Liikenne- ja viestintäviraston erityisiä tehtäviä sekä markkinaehtoista taajuusmaksua.

Vaaratiedottamisen kehittäminen tärkeää

Radion siirtovelvoitteen poistamisella voi olla vaikutuksia vaaratiedottamiseen. Vaaratiedottaminen perustuu monikanavaisuuteen. Radio on yksi kanavista, joissa vaaratiedotteet välitetään. Kaapeliradion kuuntelijoiden olisi muutoksen johdosta käytettävä radion vastaanottoon vaihtoehtoista jakelutietä.

Arviolta suurin osa kaapeliradion kuuntelijoista siirtyisi vastaanottamaan radiota antennijakelun kautta radion jakelun päättyessä kaapelitelevisioverkoissa. Yleisen viranomaisohjeen mukaan erilaisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin varautumiseksi kaikkiin kotitalouksiin suositellaan hankittavaksi paristoilla toimiva radio varaparistoineen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää välttämättömänä, että vaaratiedottamisen kehittämiseksi käynnistettäisiin sisäministeriön johdolla hanke mahdollisimman pian. Sisäministeriö vastaa vaaratiedottamisen kokonaisuudesta.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 15.3.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Eero Salojärvi, eero.salojarvi(at)gov.fi, p. 0295 342 123

osastopäällikkö Sini Wirén, sini.wiren(at)gov.fi, p. 0295 342 532