Radiolaitedirektiivin muutosten toimeenpano etenee: Tavoitteena helpottaa elektroniikkalaitteiden latausta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2023 13.30
Tiedote
Kaksi lasta istumassa harmaalla sohvalla. Vaaleahiuksinen lapsi katsoo älypuhelinta, tummatukkainen lapsi piirtää tabletilla. Taustalla ryijy.
Sisarukset kotona käyttämässä älylaitteita. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön radiolaitedirektiivin muutokset, joilla yhdenmukaistetaan esimerkiksi kännyköiden ja tablettien lataamista.

Direktiivimuutosten tavoitteena on estää markkinoiden pirstoutuminen latausrajapintojen ja –protokollien osalta, parantaa kuluttajien käyttömukavuutta sekä vähentää sähkö- ja elektroniikkaromun määrää.

Käytännössä direktiivimuutoksen myötä vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:n alueella myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja digitaalisissa kameroissa on oltava USB-C-tyyppinen latausliitin. Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita. Muutokset tarkoittavat, että kuluttajat voisivat käyttää samaa laturia useissa laitteissa.

Hallituksen esityksellä otetaan käyttöön myös vaatimuksia, joiden mukaan talouden toimijoiden olisi tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus hankkia direktiivin mukaiset radiolaitteet ilman latauslaitetta. Vaatimusten tavoite on vähentää elektroniikkaromun määrää.

Lisäksi talouden toimijoiden tulisi varmistaa, että loppukäyttäjät saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja laitteen kanssa yhteensopivasta latauslaitteesta. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä täsmennyksiä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan nettisivuilla.

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivimuutoksen mukaisesti 28.12.2024. Kannettavien tietokoneiden osalta soveltaminen alkaisi 28.4.2026.

Lisätietoja

ylitarkastaja Fanni Thessler, fanni.thessler(at)gov.fi, p. 0295 342 267

erityisasiantuntija Sissi Kohtala, sissi.kohtala(at)gov.fi, p. 0295 342 208