Elektroniikkalaitteiden yleislaturia koskeva hallituksen esitys lausunnoille: Tavoitteena helpottaa laitteiden latausta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2023 11.00
Tiedote
Lyhyttukkainen seniori keittiön pöydän ääressä käyttää älypuhelinta ja tablettia.
Nainen tabletin ja puhelimen kanssa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Esityksellä toimeenpantaisiin radiolaitedirektiivin muutokset, joilla yhdenmukaistetaan esimerkiksi kännyköiden ja tablettien lataamista. Lausuntoja voi antaa 29.9.2023 saakka.

Hallituksen esityksellä toimeenpantaisiin radiolaitedirektiivin muutos, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 23.11.2022. Esityksellä yhdenmukaistettaisiin tiettyjen radiolaiteluokkien latausrajapinnat ja –protokollat.

Käytännössä direktiivimuutoksen myötä vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja kameroissa on oltava USB-C-tyyppinen latausliitin. Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita. Muutokset tarkoittavat, että kuluttajat voisivat käyttää samaa laturia useissa eri laitteissa.

Hallituksen esityksellä otettaisiin käyttöön vaatimuksia, joiden mukaan laitevalmistajien olisi tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus hankkia direktiivin mukaiset radiolaitteet ilman latauslaitetta. Vaatimusten tavoitteena on vähentää elektroniikkaromun määrää.

Lisäksi laitevalmistajien tulisi varmistaa, että loppukäyttäjät saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja laitteen kanssa yhteensopivasta latauslaitteesta. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä täsmennyksiä.

Hallituksen esityksellä pyrittäisiin parantamaan kuluttajien käyttömukavuutta helpottamalla laitteiden lataamista sekä vähentämään latureista syntyvää elektroniikkalaiteromua. Tavoitteena on ehkäistä markkinoiden pirstoutumista latausrajapintojen ja –protokollien osalta.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 29.9.2023 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutoksen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2024.

Lisätietoja

ylitarkastaja Fanni Thessler, fanni.thessler(at)gov.fi, p. 0295 342 267

erityisasiantuntija Sissi Kohtala, sissi.kohtala(at)gov.fi, p. 0295 342 208