Tieto- ja viestintäteknologia-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmistelu alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2019 14.24 | Julkaistu suomeksi 1.11.2019 klo 14.30
Tiedote
Mastoja. (Kuva: Jarno Holappa / Shutterstock)
Mastoja. (Kuva: Jarno Holappa / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on asettanut työryhmän, joka valmistelee tieto- ja viestintäteknologia-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Työryhmän toimikausi on 1.11.2019-30.11.2020. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

- Energiatehokkuus ja puhtaat ratkaisut ovat olennaisia, kun tieto- ja viestintäteknologia-alan hiilijalanjälkeä pienennetään. Digitalisaatio tarjoaa myös mahdollisuuksia päästövähennysten saavuttamiseksi muilla aloilla, kuten liikenteessä. Nyt perustettu työryhmä lisää ymmärrystä viestintäteknologia-alan ympäristö- ja ilmastovaikutuksista ja ehdottaa tarvittavia toimia päästöjen vähentämiseksi, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

Vaikka tieto- ja viestintäteknologia-ala on kasvanut voimakkaasti, ovat sen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja materiaalinkulutus jääneet vähälle huomiolle verrattuna muihin aloihin. Ympäristövaikutuksia syntyy esimerkiksi datakeskuksista, viestintäverkoista, päätelaitteista sekä palveluiden käytöstä. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli viidesosa maailmassa kulutettavasta energiasta tulee tieto- ja viestintäteknologia-alan toiminnasta. Suomessa mobiilidatan käyttö on moninkertaistunut viime vuosien aikana. 

Työryhmän tehtävänä on arvioida tieto- ja viestintäteknologiasektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden tulevaa kehitystä sekä ympäristövaikutuksia Suomessa. Se selvittää muissa maissa käytettyjä keinoja tieto- ja viestintäteknologia-alan haitallisten ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ryhmä arvioi, minkälainen rooli tieto- ja viestintäteknologia-alalla on Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja miten panostukset tähän alaan voivat edistää tavoitteiden saavuttamista muilla aloilla. Työryhmä tekee raportin, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia. Raportissa arvioidaan myös toimien yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen. Ryhmässä on jäseniä yrityksistä, tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja valtionhallinosta.

Työryhmässä ovat mukana Aalto-yliopisto, ABB Oy, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Digita Oy, DNA Oyj, Elisa, Energiateollisuus ry, Energiavirasto, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, Finnet-liitto ry, Oy IBM Finland Ab, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Suomen Kuntaliitto ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Neogames Finland ry, Ohjelmistoyrittäjät ry, Nokia Oyj, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Teknologiateollisuus ry, Telia, Tieto Oyj, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Yleisradio Oy ja ympäristöministeriö. Työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää toimikauden aikana.

Työhön pyydettiin edustajia myös WWF:ltä ja Googlelta.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran marraskuussa. Työryhmä kuulee asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Ryhmä antaa väliraportin kesäkuussa 2020 ja loppuraportin marraskuussa 2020.

Lisätietoja

Ministeri Marinin erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 050 911 3099
Yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101
Erityisasiantuntija Tuuli Ojala, p. 050 563 8130
[email protected]