Poliittinen julistus allekirjoitettu pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) perustamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2011 15.03 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Suomen, Latvian, Norjan ja Viron liikenneministerit allekirjoittivat 30. elokuuta 2011 poliittisen julistuksen, jossa he ilmaisivat vahvan halukkuutensa ja sitoutumisensa jatkaa yhteistyötä pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) perustamiseksi. Palveluntarjoajia ja kansallisia valvontaviranomaisia kannustetaan yhteisellä poliittisella julistuksella luomaan sellaisia yhteistyöjärjestelyjä, jotka toisivat hyötyjä ilmatilan käyttäjille ja mahdollistaisivat sen, että valtiot voivat perustaa toiminnallisen ilmatilan lohkon viimeistään vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla.

Yhteisessä poliittisessa julistuksessaan ministerit korostavat monikansallisen yhteistyön tärkeyttä, jotta pystyttäisiin vastaamaan niihin haasteisiin, joita Euroopan unionin yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämiseen liittyy. Lisäksi yhteistyö on tarpeellinen aloite, jotta ilmaliikenteen hallinnan suorituskyvyn parannustavoitteet voidaan saavuttaa Pohjois-Euroopassa. NEFABista tehdyssä toteutettavuustutkimuksessa korostetaan, että NEFABin avulla on mahdollista saada aikaan huomattavia ilmatilaan, palveluntarjontaan, tukitoimintoihin sekä järjestelmiin liittyviä hyötyjä. Merkittäviä parannuksia voidaan saavuttaa ilmatilan käytön tehostamisella sekä tiiviimmällä yhteistyöllä lennonvarmistuspalvelun tarjoajien kesken.

Toteutettavuustutkimuksen mukaan hyötyjen odotetaan parhaimmillaan nousevan vähintään 340 miljoonaan euroon vuosina 2012 - 2025. Lennonvarmistuspalvelun tarjoajien tulisi pyrkiä vastaamaan ilmatilan käyttäjien odotuksiin entistä paremmin sekä kehittämään yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskykyä.

Suomi, Latvia, Norja ja Viro ilmaisevat vahvan halukkuutensa ja sitoutumisensa yhteistyön jatkamiseen naapurivaltioiden kanssa ministeriöiden, kansallisten valvontaviranomaisten ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajien tasolla, jotta ilmatilan toimivuutta voitaisiin kehittää entisestään.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 09 160 28367, 040 580 0894
Hallitusneuvos Maija Ahokas, p. 09 160 28390, 0400 316 178