Avsiktsförklaring undertecknad för att skapa ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock (NEFAB)

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2011 15.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Kommunikationsministrarna i Estland, Finland, Lettland och Norge uttryckte i sin resolution den 30 augusti 2011 sin starka vilja och sitt engagemang att fortsätta samarbetet för att upprätta det nordeuropeiska funktionella luftrumsblocket (NEFAB).

Tjänsteleverantörer och nationella tillsynsmyndigheter uppmuntras att genom en gemensam avsiktsförklaring att sätta fart på sina åtgärder för att skapa samarbetsarrangemang som skulle medföra önskvärda fördelar för luftrumsanvändarna och göra det möjligt för staterna att upprätta ett funktionellt luftrumsblock senast före andra halvan av 2012.

I sin gemensamma resolution framhävde ministrarna vikten av ett multinationellt samarbete för att möta utmaningarna i projektet om ett gemensamt europeiskt luftrum. Dessutom är samarbetet ett nödvändigt steg för att uppnå målsättningarna för att förbättra den nordeuropeiska luftfartens förvaltningsprestanda.

Genomförbarhetsstudien om NEFAB bekräftar och understryker de eventuella märkbart positiva konsekvenserna för luftrummet, tjänsteutbudet, stödfunktionerna och systemen. Stora förbättringar kan och bör även uppnås genom att optimera luftrummet men även genom ett förbättrat samarbete mellan leverantörer av flygkontrolltjänster.

Enligt genomförbarhetsstudien förväntas fördelarna som bäst stiga till åtminstone 340 miljoner euro enligt nuvärdet för perioden 2012-2025. Leverantörer av flygkontrolltjänster bör ambitiöst möta luftrumsanvändarnas förväntningar samt utvecklingen av det gemensamma europeiska luftrummets prestanda.

Estland, Finland, Lettland och Norge uttrycker sin starka vilja och sitt engagemang att fortsätta samarbetet med mellan ministrar, nationella tillsynsmyndigheter och leverantörer av flygkontrolltjänster i grannstaterna för att förbättra utvecklingen av luftrummets funktionalitet ytterligare.

Regeringsråd, chef för enheten för trafiktjänster Silja Ruokola, t. 040 580 0894
Regeringsråd Maija Ahokas, t. 0400 316 178