Päätöstä Ahvenanmaan verkkotoimiluvista siirretään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2022 16.10
Tiedote
Masto meren rannalla (Kuva: Shutterstock)
Masto meren rannalla (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto on jatkanut verkkotoimilupien myöntämisen määräaikaa, joka koskee toimilupien myöntämistä niin kutsutulle 700 megahertsin taajuusalueelle Ahvenanmaalla. 

Valtioneuvosto julisti haettaviksi Ahvenanmaan maakunnassa verkkotoimiluvat yleiseen teletoimintaan niin kutsutulle 700 megahertsin taajuusalueelle 8.12.2021. Laissa säädetyn aikataulun mukaan lupapäätökset pitäisi tehdä 3.3.2022 mennessä. Valtioneuvosto on kuitenkin jatkanut määräaikaa 31.5.2022 asti.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti valtion viranomainen voi myöntää luvan yleisen teletoiminnan harjoittamiseen maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostumuksella. Asian käsittelyn määräaikaa on perusteltua pidentää, jotta Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi käsitellä asian riittävällä laajuudella.

Hakemuksen jättivät Elisa oyj, Telia Finland oyj ja Ålands Telekommunikation ab.

Verkkotoimilupia oli haettavana kolme taajuusalueella 703-733 ja 758-788 megahertsiä. Tavoitteena on edistää 5G-verkkojen rakentamista Ahvenanmaan maakunnassa ja parantaa nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien saatavuutta. Luvat on tarkoitus myöntää teknologianeutraalisti eli taajuusaluetta voitaisiin aluksi käyttää esimerkiksi 4G-yhteyksien tarjoamiseen ja siirtyä myöhemmin 5G-yhteyksien tarjoamiseen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Heidi Mäntylä, p. 0295 342 073, heidi.mantyla(at)gov.fi