Beslutet om nätkoncessioner för Åland ska skjutas upp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2022 16.10 | Publicerad på svenska 3.3.2022 kl. 14.39
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Statsrådet har förlängt tidsfristen för att bevilja nätkoncessioner för det så kallade frekvensområdet 700 megahertz på Åland.

Enligt statsrådets meddelade den 8 december 2021 var nätkoncessioner för detta frekvensområde lediga att sökas i landskapet Åland. Enligt den tidsplan som anges i lagen ska besluten fattas senast den 3 mars 2022. Statsrådet förlängde dock tidsfristen fram till den 31 maj 2022.

Enligt självstyrelselagen för Åland får en riksmyndighet bevilja tillstånd att utöva allmän televerksamhet i landskapet endast med landskapsregeringens samtycke. Det är motiverat att förlänga tidsfristen så att Ålands landskapsregering ska kunna behandla ärendet i tillräckligt brett.

Elisa Abp, Telia Finland Oyj och Ålands Telekommunikation Ab har lämnat in ansökningar.

Antalet nätkoncessioner som kunde sökas var tre på frekvensområdena 703-733 megahertz och 758-788 megahertz. Målet är att främja utbyggnaden av 5G-nät i landskapet Åland och att förbättra tillgången till snabba trådlösa bredbandsförbindelser. Avsikten är att koncessionerna ska beviljas teknikneutralt, med andra ord ska frekvensområdet till exempel till en början kunna användas för tillhandahållande av 4G-förbindelser och senare för tillhandahållande av 5G-förbindelser.

Ytterligare information:

Heidi Mäntylä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 073, heidi.mantyla(a)gov.fi