Nopeudenrajoittimien tarkastus nousi esille kevytautoasetusten lausunnoissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2019 10.13 | Julkaistu suomeksi 3.7.2019 klo 10.20
Tiedote
Harmaan henkilöauton takavalo (Kuva: Shutterstock)
Harmaan henkilöauton takavalo (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö sai yhteensä 26 lausuntoa kevytautoja koskevista valtioneuvoston asetusten luonnoksista. Asetuksilla täydennetään kevytautoihin liittyvää lainsäädäntöä.

Lausunnonantajien joukossa oli viranomaisia, alan yrityksiä ja etujärjestöjä sekä yksityisiä kansalaisia. Lausunnonantajat pitivät asetusluonnoksia pääosin kannatettavina. 

Asetusluonnoksessa ehdotettiin, että kevytautoihin sovellettaisiin henkilöautoja vastaavia säännöksiä muun muassa henkilöiden kuljettamisen ja ajoneuvon kuormaamisen, rengasvaatimusten ja katsastuksen osalta.

Sekä kannatusta että vastustusta esitettiin useisiin asetuksiin liittyviin yksityiskohtiin. Tällaisia olivat mm. henkilöiden ja tavaran kuljettamiseen, niin kutsuttuun ajokortin automaattiehtoon ja henkilöautojen rekisterikilpien säilyttämiseen liittyvät yksityiskohdat.

Määräaikaiskatsastuksen osalta lausunnoissa nostettiin esille tarve vuosittaiseen tarkastukseen ainakin nopeudenrajoittimen toiminnan osalta.

Lausuntopyyntö julkaistiin oikeusministeriön Lausuntopalvelussa 3.5. ja lausuntoaika päättyi 20.6.

Mikä on kevytauto?

Kevytautot ovat T1-luokan ajoneuvoja, jotka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta.

Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena voi olla enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö.

Ajokorttilain mukaan kevytautoa saa ajaa AM-luokan kortilla, niin kutsutulla mopoautokortilla. AM-luokan ajokortin saamisen vähimmäisikä on 15 vuotta.

Mitä seuraavaksi?

Asetusten valmistelua jatketaan lausuntopalautteen perusteella virkamiestyönä.

Valtioneuvoston on tarkoitus päättää asetusluonnosten hyväksymisestä syksyllä. Säädösmuutokset tulevat voimaan 1.11.2019.

Asetusluonnokset on ilmoitettu komissiolle teknisten määräysten ilmoitusmenettelyssä, jonka odotusaika päättyy 5.8.2019.

Lisätietoja:

Still Aino, erityisasiantuntija, p. 050 573 9433

KORJAUS: lausuntojen määrä on 26, ei 21. Korjattu 4.7.2019 klo 9.10.