Neljä tukea suunnitteilla vähäpäästöisen ajoneuvon hankintaan – uutena sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 15.35 | Julkaistu suomeksi 18.5.2021 klo 16.09
Tiedote
Sähköauton lataus Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Sähköauton lataus Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistetään lakihanke, jossa valmistellaan sähkö- ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintatukia. Tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uusia tukia olisivat sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatuki ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki.

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja konversiotukien jatkaminen ja tukisumman korottaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen 6.5.2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tukien rahoituksesta ei ole vielä päätetty. Tukien määrärahat käsiteltäisiin vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. 

Tavoitteena on nopeuttaa teknologista siirtymää, jotta nolla- ja vähäpäästöisten autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tarkoituksena on edistää nolla- ja vähäpäästöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen osuutta liikenteessä. Pakettiautoista ja kuorma-autoista vielä valtaosa kulkee dieselillä tai bensiinillä. Kuorma-autojen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on suuri ja hankintatuen avulla voitaisiin helpottaa myös yritysten siirtymistä pois fossiilisesta dieselistä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia.

Autojen energiatehokkuudella ja käyttövoimilla on keskeinen rooli liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Ajoneuvojen käyttövoimat ovat globaalissa murroksessa ja polttomoottoriautoista luovutaan vaiheittain.

Lakihankkeessa valmistellaan neljää tukea

1) uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille vuosina 2022-2025

2) uusi hankintatuki sähkökäyttöisille kuorma-autoille ja nykyisen kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen jatkaminen ja korottaminen 2022-2030

3) nykyisen täyssähköautojen hankintatuen jatkaminen vuosina 2022-2025 ja tukisumman korottaminen

4) nykyisten konversiotukien jatkaminen bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi 2022-2030

Mitä seuraavaksi?

Lakia valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros loppukesästä 2021. Tukien määrärahat käsiteltäisiin vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-26 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.

Tuet on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maria Hyvönen, 295 342 090, maria.hyvonen(at)lvm.fi

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen