Muutoksia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatukien hakuaikoihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 14.03 | Julkaistu suomeksi 14.12.2022 klo 11.03
Tiedote
Mies kuljettaa pakettia kärryillä sähkökäyttöisestä pakettiautosta. (Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Mies kuljettaa pakettia kärryillä sähkökäyttöisestä pakettiautosta. (Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto esitti 8.12.2022, että tasavallan presidentti vahvistaisi eduskunnan hyväksymät muutokset lakiin, joka koskee vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 9.12.2022.

Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikaa pidennettäisiin vuoden 2024 loppuun saakka, sillä hallitus on osoittanut tukiin lisää rahoitusta. Nykyisen lain mukaan pakettiautojen hankintatuen hakuaika päättyy viimeistään 31.12.2022 ja kuorma-autojen hankintatuen hakuaika 31.3.2023.

Täyssähkökäyttöisten henkilöautojen eli täyssähköautojen hankintatukien ja henkilöautojen muuntotukien hakuaikaa puolestaan lyhennettäisiin kolmella kuukaudella, sillä tukiin ei ole osoitettu määrärahaa vuodelle 2023. Hakuaika päättyisi 31.12.2022.

Lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2026 asti.

Vanhan hankinta- ja muuntotukilain (971/2017) nojalla haetut hankintatuet käsiteltäisiin loppuun vanhan lain säännösten mukaisesti.

Laki liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Hallitus esittää rahoitusta sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatukeen 1,5 miljoonaa euroa ja sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukeen 1 miljoona euroa vuodelle 2023.

Rahoitusta paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin

Hankinta- ja muuntotuet kohdennetaan jatkossa etenkin raskaaseen liikenteeseen ja pakettiautoihin. Täyssähköautojen tuen päättymisellä arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia niiden kysyntään.

Valtio on myöntänyt avustusta kaasu- ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen hankintaan ja auton muuntamiseen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi vuodesta 2018 alkaen. Tähän mennessä eduskunta on tehnyt päätökset yhteensä 48 miljoonan euron määrärahasta.

Lisäksi vuoden 2023 talousarvioesityksessä esitetään rahoitusta sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Jos esitykset toteutuvat, hankinta- ja muuntotukiin olisi vuosina 2018-2023 ohjattu yhteensä 50,5 miljoonan euron määräraha. Eduskunta tekee lopulliset määrärahapäätökset.

Rahoitusta täyssähköautojen hankintaan ja henkilöautojen muuntamiseen lisätty vuoden 2022 lisätalousarviossa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan täyssähköautojen hankintatuki ja henkilöautojen muuntotuki varattiin syksyllä loppuun. Vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa täyssähköauton hankintaan ja ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuttamiseen on osoitettu lisämäärärahaa. Nettona lisäys on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Tietoa tukien varaustilanteesta löytyy Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta.

Hankintatukien tavoitteena uudistaa ajoneuvokantaa vähäpäästöisemmäksi

Hankintatukien tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyinen laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta tuli voimaan 1.1.2022.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto päätti toukokuussa 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 9.12.2022. Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 12.12.2022.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 050 300 6148, [email protected]

erityisasiantuntija Pinja Oksanen, p. 046 921 2693, [email protected]