Muutoksia määräaikaiskatsastuksiin vuonna 2018

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.46 | Julkaistu suomeksi 28.6.2017 klo 13.00
Uutinen
Autokatsastus (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Autokatsastus (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Yksityiskäytössä olevien, alle 3,5-tonnisten henkilö-, paketti- ja erikoisautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusten väli harvenee. Jatkossa nämä ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli 10-vuotiaat ajoneuvot olisi katsastettava kuitenkin vuosittain. Kevyiden nelipyörien katsastusvälit säilyvät nykyisinä.

Katsastusvälien lisäksi muuttuu myös katsastuspäivän määräytyminen. Nykyisin viimeinen katsastuspäivä määräytyy käyttöönottopäivän mukaan. Uuden asetuksen mukaan määräävää on ensikatsastuksen jälkeen se, milloin ajoneuvo on katsastettu edellisen kerran.

Asetus tuo katsastusvelvollisuuden luvanvaraisessa tavarakuljetuksessa käytettäville traktoreille.

Lisäksi velvollisuus määräaikaiskatsastaa takseina käytettävät ajoneuvot vuosittain ulotetaan koskemaan myös muita ajoneuvoja kuin henkilöautoja.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 28. kesäkuuta 2017. Asetus tulee voimaan 20. toukokuuta 2018. Asetuksen voimaantulon jälkeinen seuraava katsastus tulee kuitenkin suorittaa nykyisin voimassa olevien katsastusvälien mukaisesti.