Ändringar i den periodiska besiktningen 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 12.46 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 13.00
Nyhet
Besiktning (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)
Besiktning (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Person-, paket- och specialbilar under 3,5 ton och tunga fyrhjulingar i privat bruk behöver i fortsättningen inte besiktigas lika ofta som förut. I framtiden ska dessa fordon besiktigas första gången senast fyra år efter dagen då de togs i bruk och efter det med två års mellanrum. Fordon som är äldre än 10 år ska besiktigas varje år. Lätta fyrhjulingar ska dock besiktigas lika ofta som nu.

Dessutom ändras även sättet att bestämma besiktningsdagen. I dagsläget bestäms dagen då besiktningen senast ska ske enligt dagen då fordonet togs i bruk. Efter den första besiktningen är det enligt den nya förordningen avgörande när fordonet senast blev besiktigat.

Enligt förordningen ska även traktorer som används för tillståndspliktiga varutransporter omfattas av besiktningsskyldigheten. Också skyldigheten att periodiskt besiktiga fordon som används som taxi utvidgas att gälla även andra fordon än personbilar.

En förordning som gäller detta utfärdades av statsrådet den 28 juni 2017. Förordningen träder i kraft den 20 maj 2018. Efter förordningens ikraftträdande ska följande besiktning göras enligt de gällande tidsintervallerna för besiktning.