Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tarpeet koottiin strategiaksi – turvallisuus ja ympäristö keskiössä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2018 8.47
Tiedote
Moottoripyöräilijä ajaa. Kuva: LVM/Shutterstock
Moottoripyöräilijä ajaa. Kuva: LVM/Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisessa mopo- ja moottoripyörästrategiassa luodaan visio mopojen ja moottoripyörien asemasta liikennejärjestelmässä vuonna 2030 ja määritetään toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa on erinomaiset edellytykset mopoilulle ja moottoripyöräilylle harrastus- ja liikkumismuotona.

Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat strategian ydin. Turvallisuus rakentuu liikenteen infrastruktuurista, kulkuvälineistä ja teillä liikkujien asennekasvatuksesta. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästötön mopo- ja moottoripyöräliikenne ja esimerkiksi uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä edistetään.

"Mopot ja moottoripyörät on nähtävä osana älykästä liikennejärjestelmää ja ehjiä liikenneketjuja niin, että esimerkiksi liityntäpysäköinti ja joukkoliikenteeseen siirtyminen on sujuvaa. Liikenne- ja asennekasvatuksen painoarvoa tulisi lisätä kaiken ikäisten lasten ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa. Siitä on huomattavaa hyötyä", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Strategian haastavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnan ja sääntelyn määrätietoista kehittämistä ja laaja-alaista yhteistyötä alan toimijoiden ja viranomaisten kesken. Tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu viiteen osioon: 1) infrastruktuuri, 2) tiedon hyödyntäminen, 3) ympäristö ja ilmasto, 4) palvelut sekä 5) liikennekasvatus ja -koulutus.

1. Liikenteen infrastruktuurissa mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille tärkeitä ovat erityisesti näkyvyyteen liittyvä suunnittelu sekä erilaiset tiepäällysteet ja tiemerkinnät, jotka vaikuttavat tien kitkaan. Turvallisuutta parantavat myös katutilan sopiva mitoitus ja kaistajärjestelyt. Liityntäpysäköintien suunnittelulla mahdollistetaan joustavat matkaketjut joukkoliikenteeseen ja uusiin liikenteen palveluihin.

2. Tietoa ja automaatiota hyödyntämällä voidaan tarjota parempia palveluita mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille. Ajoteknologian ja liikenteen ohjauksen digitalisaation kehittyessä voidaan hyödyntää erilaisia innovaatioita, jotka antavat tietoa ympäröivistä sääolosuhteista sekä liikenteen tilasta, kuten ruuhkista tai muiden ajoneuvojen äkillisistä jarrutuksista.

3. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla vähennetään liikenteen päästöjä ja sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä myös mopoissa ja moottoripyörissä on edistettävä. Verotuksen painopistettä muuttamalla voitaisiin vauhdittaa ajoneuvokannan uusiutumista. Suomi on EU:n päästötavoitteiden myötä sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

4. Liikkumisen palveluita kehitetään niin, että mopot ja moottoripyörät saadaan nykyistä paremmin osaksi matkaketjuja. Kaavoituksella ja elinympäristön suunnittelulla voidaan edistää motoristien hyödyntämien palvelujen, kuten lepopaikkojen ja liityntäpysäköintien, kehittämistä.

5. Liikenne- ja asennekasvatuksella on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumisvalmiuksiin ja käyttäytymiseen liikenteessä merkittävästi. Nuorten henkilöiden osuus liikenneonnettomuuksissa on huomattavan suuri. Turvallisuushakuinen ja valpas liikkuminen jalan ja polkupyörällä edistää vastuullisen ajotavan omaksumista, kun siirrytään moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaksi.

Strategia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Mopo- ja moottoripyörästrategia 2025:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-557-6

Lisätietoja
hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 040 069 3544
suunnittelija Tomi Paavola, p. 050 303 6506