Miten voimme parantaa liikenneturvallisuutta?

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2010 13.33
Tiedote

Liikenneturvallisuustyön perimmäisenä tavoitteena on nollavisio, eli ei yhtään kohtalokasta onnettomuutta. Onko tavoite mahdollinen ja miten? Onko liikenneturvallisuutta mahdollista parantaa lisäämättä sääntöjä ja seuraamuksia? Kenellä on vastuu tieliikenteessä liikkujien turvallisuudesta?

Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut kaikille avoimen keskustelun valtionhallinnon Otakantaa.fi-keskustelufoorumilla. Keskustelussa toivomme ajatuksia Suomen liikenneturvallisuustilanteesta ja siitä miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Liikenneturvallisuus on kohentunut, mutta hitaasti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman raportin mukaan tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt, mutta onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on pysynyt paikallaan - taajamissa jopa hieman lisääntynyt.

Erityisesti nuorten liikenneturvallisuuskehitys on tilastojen valossa huolestuttava. Tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista keskimäärin joka kolmas on nuori.

Ylinopeus ja päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen ovat yleisimmät liikenneonnettomuuteen johtavat syyt.

Kansalaiset voivat esittää näkemyksiään ja arvioitaan Suomen liikenneturvallisuustilanteesta Otakantaa-foorumilla osoitteessa www.otakantaa.fi 31.10.2010 asti.

Keskustelussa kertynyttä aineistoa hyödynnetään seuraavan liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta julkaisee suunnitelman vuosille 2011-2014 vuoden 2011 alkupuolella.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Merja Nikkinen p. (09) 160 28555