Hur kan vi förbättra trafiksäkerheten?

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2010 13.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Det yttersta målet för trafiksäkerhetsarbetet är en nollvision, alltså inga förödande olyckor. Är det möjligt att nå målet och hur kan det göras? Är det möjligt att förbättra trafiksäkerheten genom att öka mängden regler och straff? Vem har ansvaret för säkerheten för dem som rör sig i vägtrafiken?

Kommunikationsministeriet har öppnat en diskussion som är öppen för alla på statsförvaltningens diskussionsforum Dinåsikt.fi / Otakantaa.fi. I diskussionen hoppas vi på tankar om situationen för Finlands trafiksäkerhet och om hur trafiksäkerheten kan förbättras.

Trafiksäkerheten har blivit bättre, men långsamt. Enligt en rapport publicerad av kommunikationsministeriet har antalet förolyckade i vägtrafiken minskat, men antalet skadade i olyckorna har stampat på stället - i tätorterna har det till och med ökat något.

I statistikens ljus är utvecklingen inom trafiksäkerheten oroväckande särskilt beträffande ungdomarna. Av dem som förolyckas och skadas i vägtrafiken är i medeltal var tredje en ung person.

De vanligaste orsakerna till trafikolyckor är överhastighet och att föraren kör under inverkan av rusmedel.

Medborgarna kan framföra sin syn på och sin åsikt om situationen i Finlands trafiksäkerhet nu och i framtiden på forumet Din åsikt, på adressen www.dinasikt.fi fram till den 31.10.2010.

Det material som samlats in under diskussionen kommer att utnyttjas då nästa trafiksäkerhetsplan sammanställs. Trafiksäkerhetsdelegationen publicerar en plan för åren 2011-2014 i början av nästa år.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Merja Nikkinen, tfn 09 160 28555