Ministeri Harakka: Hallituskauden perintönä strategiset kokonaisuudet 2030-luvulle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2022 13.24 | Julkaistu suomeksi 28.9.2022 klo 15.57
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)

Olemme jo pitkään eläneet aikaa, jossa poikkeuksista on tullut sääntö. Kaksoiskriisi eli pandemia ja Venäjän julma hyökkäyssota vaikuttavat liikenteeseen ja viestintään hyvin eri tavoin ja eri tasoin. Tämä haastaa meidät uudelleenarviointeihin, mutta myös lujittaa jo tekemiämme valintoja, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Liikenne- ja viestintäfoorumissa 26. syyskuuta 2022.

- Liikenne ja logistiikka joudutaan miettimään uudestaan. Meillä on hyvässä vauhdissa strategiatyö, joka huomioi kaksoiskriisin vaikutukset liikennepalveluiden tuottamiseen, yhteyksien kehittämiseen ja liikenneverkon ylläpitämiseen.

Muutostarpeiden vastapainona ministeri Harakka toteaa, että pääministeri Sanna Marinin hallituksen rohkea hiilineutraaliustavoite on osoittautunut kaukaa viisaaksi: - Olimme jo pitkälti irtautuneet idän fossiilienergiasta ennen helmikuuta. Ilmastonsuojelu on myös turvallisuuden tae, ja aidon riippumattomuuden ehto. Ilmastonsuojelu on itsenäisyyden suojelua.

- Suomalaisen liikennepolitiikan peruslinjaukset on tehty kymmeneksi vuodeksi. Kun olosuhteet muuttuvat, on viisaampaa muuttaa suunnitelmia kuin lähteä tyhjästä liikkeelle. Myös suomalaisen digikehityksen linjaukset osaamisen, yhdenvertaisuuden, julkisen hallinnon ja yritysten osalta on tehty kymmeneksi vuodeksi. Kun ylitämme tavoitteet, on paljon viisaampaa nostaa kunnianhimon tasoa kuin jäädä ihmettelemään.

Järkiperäistä liikennepolitiikkaa, vaikuttavaa datapolitiikkaa

Ministeri Harakka nosti puheessaan esiin kolme strategista kokonaisuutta, jotka määrittävät kuluneen hallituskauden perintöä seuraaville vuosille ja jopa vuosikymmenelle. Ne ovat valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, päästötön liikenne ja digikompassi.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmänsuunnitelma eli Liikenne 12 -suunnitelma linjaa ensimmäistä kertaa koko liikennejärjestelmää, koko valtakunnan tasolla, pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti.

- Liikenne 12 -suunnitelma on järkiperäistä liikennepolitiikkaa. Johdonmukaisella toiminnalla olemme niukkojen määrärahojen oloissa onnistuneet maksimoimaan EU-rahoituksen väylähankkeillemme, ministeri Harakka sanoi ja antoi kiitoksensa työhön osallistuneille sidosryhmille ja eduskuntapuolueille, jotka mahdollistivat yhteisen näkemyksen syntymisen.

Toinen merkittävä laajassa yhteistyössä valmisteltu hanke on fossiilittoman liikenteen tiekartta, joka on tutkittuun tietoon perustuva työkalu liikkumisen ja logistiikan päästövähennysten saavuttamiseksi.

- Vaikka poikkeusajat hidastavat liikenteen päästövähennystoimenpiteitä, on suunta selvä ja yhdessä sovittu. Fossiilittoman liikenteen tiekartta on esimerkki siitä, kuinka tieto on muuttunut päätöksiksi.

Kolmas ministeri Harakan esiin nostama kokonaisuus on digikompassi. Digikompassi on kymmenen vuoden strategia, jonka tavoitteena on, että digitalisaatio ja datatalous palvelevat entistä paremmin kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä.

- Suomi tuo ensimmäisenä EU-maana oman strategiansa muille malliksi. Samoin kuin tietopolitiikassa ja avoimen datan aloitteissa jo aikaisemmin, Suomi käyttää EU:ssa tältä osin paljon kokoaan suurempaa vaikutusvaltaa, totesi ministeri Harakka.

Foorumin teemana tulevaisuuden toimiva Suomi ja sen turvalliset verkot ja palvelut

Ministeri Harakan puheen lisäksi foorumissa käydään kaksi keskustelua kolmella teemalla: yhteiskunnan toimivuus, palvelujen saatavuus ja Suomen saavutettavuus.

Keskusteluista ensimmäisessä Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja Riikka Heikinheimo, Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Janne Känkänen ja Sitran ilmasto- ja luontoratkaisujen asiantuntija Samuli Puroila pohtivat eri näkökulmista mitä turvallinen ja toimiva yhteiskunta tarvitsee liikenteeltä ja viestinnältä.

Toisessa keskustelussa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki ja pääjohtajat Kirsi Karlamaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Jussi Kaurola Ilmatieteen laitokselta ja Kari Wihlman Väylävirastosta kertovat miten ministeriö ja hallinnonalan virastot vastaavat esitettyihin tarpeisiin.

Liikenne- ja viestintäfoorumi katsottavissa verkossa

Liikenne- ja viestintäfoorumi on liikenne- ja viestintäministeriön vuosittainen kutsuseminaari liikenteen ja viestinnän vaikuttajille. Vuoden 2022 foorumin ministeriö järjestää yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston kanssa.

Tilaisuudesta on suora lähetys foorumin tapahtumasivustolla 26.9. kello 13.00-15.00. Tallenne tilaisuudesta tulee liikenne- ja viestintäministeriön YouTube-kanavalle. Tilaisuus on tulkattu viittomakielelle.

Keskustelua tilaisuuden aikana käydään tapahtuman keskustelukanavalla. Twitterissä keskustelua voi käydä hashtagilla #LVF2022.

Lisätietoja:

Ministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marjo Jäppinen, p. 0400 804 730, marjo.jappinen (at)gov.fi