Ministeri Berner ja komissaari Bulc keskustelevat dronesääntelystä ja liikenteen digitalisaatiosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2017 9.03
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Berner ja EU:n liikenteestä vastaava komissaari Bulc keskustelevat miehittämättömän ilmailun tulevaisuudesta Suomessa ja Euroopassa sekä liikenteen digitalisaatiosta ja kesäajasta luopumisesta.

Ministeri Anne Berner ja komissaari Violeta Bulc tapaavat 21. marraskuuta 2017 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Euroopan Lentoturvallisuusvirasto EASA:n järjestämän kansainvälisen miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan konferenssin yhteydessä.

- On tärkeää, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskevalla sääntelyllä parannetaan toimialan liiketoimintamahdollisuuksia ja dronejen turvallista käyttöä. Tärkeää on myös edistää uuden teknologian hyödyntämistä ja siten liikenteen automatisaatiota, ministeri Berner toteaa.

Miehittämättömät ilma-alukset, dronet, ovat yksi nopeimmin kehittyvistä toimialoista, jotka tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvumahdollisuuksia niin Suomessa kuin Euroopassa. Esimerkiksi Suomessa on jo lähes 2000 alan ammattilaista ja lukemattomia harrastajia.

- Sääntelyn sujuvoittamisen näkökulmasta on tärkeää, että alan yrityksille, harrastajille ja viranomaisille asetettavat vaatimukset toteutetaan siten, että niistä aiheutuva hallinnollinen taakka olisi mahdollisimman kevyt ja alalle tulon kynnys mahdollisimman matala, ministerin Berner sanoo.

Komissio on julkaissut vuoden 2015 lopussa ehdotuksen EASA-asetuksen uudistamisesta, jonka myötä miehittämättömästä ilmailusta säädettäisiin kansallisen sääntelyn sijasta EU-asetuksella. Asetuksen uudistaminen on edelleen käynnissä.

Eurooppaan rajat ylittäviä liikenteen palveluja

Miehittämättömien ilma-alusten lisäksi ministeri Berner ja komissaari Bulc keskustelevat liikenteen digitalisaatiosta.

Vuosi 2018 on komission multimodaalisen liikkumisen teemavuosi. Komission tavoitteena on edistää eri liikennemuodot yhdistävien matkaketjujen syntymistä. Keskustelussa ministeri Berner kertoo, että Suomessa liikenne palveluna -ajattelun (MaaS) ympärillä toimii jo kymmeniä yrityksiä, joista suurimmat pörssiyrityksiä ja pienimmät uusia startup-yrityksiä. Myös kansainvälinen ja EU-yhteistyö on käynnissä usealla eri tasolla rajat ylittävien palveluiden mahdollistamiseksi.

- EU:n kilpailukyvyn vuoksi on tärkeää, että multimodaaliset liikkumisen palvelut, eli saumattomat matkaketjut yhdellä maksurajapinnalla, otetaan koko EU:ssa aiempaa kokonaisvaltaisemman, strategisemman ja kunnianhimoisemman tarkastelun kohteeksi. Tässä voimme oman kokemuksemme pohjalta olla avuksi, sanoo ministeri Anne Berner.

- Liikenteen digitaaliset ratkaisut lisäävät toimintojen sujuvuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta sekä vapauttavat resursseja muihin tehtäviin, ministeri Berner kuvailee liikenteessä tapahtuvaa muutosta ja liikenteen automaation merkitystä.

Ehdotus kesäajasta luopumiseksi

Ministeri Berner nostaa keskusteluun myös kesäajasta luopumisen. Ministeri Berner lähetti asiaa koskevan kirjeen komissaarille 15. marraskuuta 2017. Kirjeessä kerrottiin Suomen tilanteesta ja tiedusteltiin komission aikeista kesäajan suhteen.

Euroopan komissio on kertonut tarkastelevansa kesäaikajärjestelyä vuoden 2017 aikana. Aloitevalta direktiivin muuttamiselle tai kumoamiselle on komissiolla.

- Olemme esittäneet, että asia nostettaisiin joulukuisen liikenneneuvoston asialistalle, jolloin liikenneministereillä olisi mahdollisuus tiedustella komission ja muiden jäsenmaiden mahdollisia aikomuksia asiassa, ministeri Berner kertoo.

EU:n jäsenvaltioiden yhtäläinen käytäntö kesä- ja normaaliaikaan siirtymisessä on tärkeää muun muassa toimivien lentoliikenneyhteyksien säilymiseksi.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295 34 2620, etunimi.sukunimi(a)lvm.fi, @TimoKievari