Ministeri Berner: Ilmastonmuutos näkyy vahvasti LVM:n työssä - tavoitteena hiiletön liikenne

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2018 7.05
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (Kuva: LVM / Tommi Parkkonen)
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (Kuva: LVM / Tommi Parkkonen)

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) eli IPCC:n tuoreen erikoisraportin viesti on selvä: Ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla. Jotta lämpötila ei nousisi enemmän kuin 1,5 astetta esiteollisesta ajasta, tarvitaan nopeita ja radikaaleja muutoksia sekä kulutuksessa että tuotannossa. Tämä koskee myös liikennettä. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä viidennes tulee liikenteestä ja siitä valtaosa tieliikenteestä.

"Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys, ja sen vaikutus liikenne- ja viestintäministeriön työhön on vahvistunut koko hallituskauden ajan. Ilmastonmuutos muuttaa tapaamme liikkua. Yhtä yksinkertaista ratkaisua ei ole, tarvitaan monia keinoja ja mikään teko ei ole liian pieni", liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo.

"Uskoni ihmisten kykyyn ratkaista ongelmia yhdessä on vankka. Olen kiitollinen siitä, että ilmastonmuutos on liikenteen alalla koonnut yhteen viranomaisia, tutkijoita, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia etsimään ratkaisuja. Meillä on tarjolla osaamista, asennetta ja teknologisia ratkaisuja paitsi Suomelle myös maailmalle", Berner jatkaa.

Näin liikenne- ja viestintäministeriössä toimitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaamisessa

1. LIIKENTEEN ILMASTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ ELI ILMO45

Laaja-alaisen työryhmän tavoitteena on löytää keinot sille, miten Suomessa liikenne on hiiletöntä vuoteen 2045 mennessä. Väliraportti koostuu kolmesta skenaariosta ja se julkaistiin syyskuussa. Jo nyt on selvää, että yksinkertaista ratkaisua ei ole. Tarvitaan muutoksia tavassa liikkua, polttoaineissa, verotuksessa, teknologiassa ja asenteissa. Loppuraportti julkaistaan 12.12. Työryhmän asiakirjat löytyvät täältä:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM028:00/2018

2. KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN

Valtioneuvoston periaatepäätös ja LVM:n edistämisohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tähtää siihen, että kävelyn ja pyöräilyn osuus nykyisistä matkamääristä lisääntyisi 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisää tietoa:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8059d525

3. LAKI LIIKENTEEN PALVELUISTA JA MAAS

Kuluvan hallituskauden tärkein liikennettä- ja viestintää koskeva lakihanke mahdollistaa liikenteen uusia palveluita niin, että jokaisen ei tarvitse omistaa omaa autoa. Liikennepalvelulaki ja sen ydinajatus liikenne palveluna eli MaaS (Mobility as a Service) on yksi keino päästöjen vähentämiseen. Kolmivaiheisen lakihankkeen asiakirjat löytyvät täältä:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM076:00/2015
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM019:00/2017
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2018

4. RAIDELIIKENTEEN EDISTÄMINEN

Tieliikenteen hiilipäästöjä voidaan vähentää siirtämällä liikkumista kumipyöriltä raiteille. Raideliikenteen palvelua edistetään selvittämällä mahdollisuuksia entistä nopeammille raideyhteyksille muun muassa väleille Helsinki-Tampere, Helsinki-Turku ja Helsinki-Vantaan-lentoasema-Porvoo-Kouvola (Itärata) ja toteuttamalla henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle. Lisää tietoa:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM046:00/2017

5. SÄHKÖAUTON HANKINTATUKI

Sähköautot ovat yksi keino päästöjen vähentämiseen. Siitä syystä uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada 2000 euron valtion hankintatukea vuosina 2018-2021 täyssähköiseen henkilöautoon. Lisää tietoa:
https://www.trafi.fi/oleedellakavija/tayssahkoauto/sahkoauton_hankintatuki

6. ILMASTO- JA YMPÄRISTÖYKSIKÖN PERUSTAMINEN

Ilmasto on kivunnut neljänneksi teemaksi LVM:ssä palveluiden, tiedon ja verkkojen rinnalle. Tammikuussa 2019 aloittava yksikkö vastaa siitä, että liikenne- ja viestintäjärjestelmät ovat vähäpäästöisiä, ympäristöä vähän kuormittavia ja energiatehokkaita.

IPCC:n raportista tukea Suomen kunnianhimolle liikennekysymyksissä

IPCC:n maanantainen erikoisraportti toi lisää tukea Suomen kunnianhimolle liikennekysymyksissä Euroopan unionissa. Tiistaina EU:n ympäristöneuvostossa tehdään merkittävä päätös henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöistä eli siitä, millaisia autoja autonvalmistajat saavat valmistaa. Suomen tavoitteena on mahdollisimman tiukat CO2-päästöjen raja-arvot, jotta voimme vastata Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukseen.

"Vaikka IPCC:n viesti on vakava, toivottomuuteen ei ole syytä vaipua. Toivo syntyy ennakkoluulottomista toimista. Euroopan unionissa haasteena on asettaa ilmastonmuutoksen vaatimukset kansallisten tavoitteiden edelle", ministeri Berner kommentoi tulevaa ympäristöneuvoston istuntoa.

Lisätietoja:
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816 187