Meriliikenteen tulevaisuutta ja kilpailukykyä selvitetään työryhmässä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2012 13.07
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan meriliikennestrategiaa. Tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys siitä, miten Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen toimintakyky varmistetaan tulevaisuudessa.

- Merenkulku on Suomen ulkomaankauppaa eikä merenkulun merkitystä Suomen kilpailukyvylle voi liikaa korostaa. Nyt laadimme kokonaisnäkemyksen siitä, miten aiomme selvitä täällä merten takaisessa maassa tulevaisuudessa. Esimerkiksi tiukentuvat ympäristömääräykset antavat oman haasteensa kehitystyölle, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Merikuljetusten, kilpailukyvyn ja ympäristökysymysten lisäksi strategiassa selvitetään alan koulutusta ja työllisyyttä, talvimerenkulkua, satamapolitiikkaa, merenkulun tukia, meriturvallisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uusia ympäristönormeja huomioiva meriliikennestrategia. Siinä analysoidaan menneinä vuosina tapahtuneet muutokset ja edessä olevat haasteet sekä valmistellaan tulevaisuuden toimintalinjat.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.

Työryhmään kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Alan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Työryhmän puheenjohtajina toimivat liikenneneuvos Piia Karjalainen ja hallitusneuvos Lolan Eriksson. Valmisteluryhmän toimikausi on 20.6.2012-31.12.2013.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 0295 34 2303