Sjötrafikens framtid och konkurrenskaft utreds av arbetsgrupp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2012 13.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda en strategi för sjötrafiken. Målet är att skapa en helhetsuppfattning av hur funktionsdugligheten hos sjötransporter och havsnäringar i Finland kan garanteras i framtiden.

- Sjöfart är Finlands utrikeshandel och man kan inte nog betona dess betydelse för Finlands konkurrensförmåga. Nu skapar vi oss en helhetsuppfattning av hur vi tänker klara oss i detta land bortom haven. Allt strängare miljöbestämmelser utgör exempelvis en utmaning i sig för utvecklingsarbetet, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Utöver sjötransporter, konkurrenskraft och miljöfrågor utreds i strategin utbildning och sysselsättning för branschen, sjöfart vintertid, hamnpolitik, sjöfartsstöd, sjösäkerhet och internationellt samarbete. Målet är att skapa en strategi för sjötrafiken som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och beaktar nya miljönormer. I strategin analyseras förändringar under tidigare år och framtida utmaningar och riktlinjer för framtiden förbereds.

Tryggandet av förutsättningarna för sjöfart är inskrivet i regeringsprogrammet. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna för en trafikpolitisk redogörelse.

I arbetsgruppen ingår representanter för ett flertal ministerier och kommunikationsministeriets förvaltningsområdes ämbetsverk. Aktörer och organisationer inom branschen deltar i förberedandet i stor utsträckning.

Som den förberedande arbetsgruppens ordförande fungerar trafikråd Piia Karjalainen och regeringsråd Lolan Eriksson. Arbetsgruppens verksamhetsperiod är 20.6.2012-31.12.2013.

Ytterligare information:
trafikråd Piia Karjalainen, tfn 0295 34 2303