Melurajat mopoille ja moottoripyörille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2009 16.23
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut 15. joulukuuta 2009 kaksi L-luokan ajoneuvoja koskevaa asetusta, joilla käynnistetään melun ja päästöjen mittaukset ajoneuvon muutoskatsastuksen yhteydessä. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä muutoskatsastukseen hakeutuvien määrää ja helpottaa poliisin liikennevalvontaa.

Asetuksilla täsmennetään ja päivitetään mopojen, moottoripyörien ja nelipyörien rakenteen muuttamista ja korjaamista koskevat säädökset siten, että myös EU:n direktiivien asettamat vaatimukset ovat mukana kansallisissa säädöksissä. Samassa yhteydessä puretaan EU-mitoista poikkeava muutetun moottoripyörän enimmäisakseliväliä koskeva rajoitus.

Ministeriö myös tarkentaa mopojen ja kevytmoottoripyörien viritystä ja osien vaihtamista koskevia säädöksiä. Uudemmissa mopoissa ja tehorajoitetuissa moottoripyörissä edellytetään jo nyt virityksen estävän kilven tai tarran käyttöä. Jatkossa näihin ajoneuvoihin voi ilman muutoskatsastusta tehdä vain kilvessä ilmoitettuja osamuutoksia.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2010.

EU-testiin perustuva melunmittaus

Melunmittausta ei ole Suomessa aiemmin käytetty muutoskatsastusten yhteydessä tai valvontakäytössä. Melumittauksen käyttöönotto helpottaa muun muassa ajoneuvoihin asennettujen vääränalaisten pakojärjestelmien tunnistamista ja melutasoltaan äänekkäimpien ajoneuvojen liikenteestä poistamista.

Melunmittaus perustuu EU-testiin, jossa melun raja-arvoina sovelletaan EU-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen omia valvontakäyttöön määriteltyjä melutasoja ja toleransseja. Vanhemmille ajoneuvoille on määritelty erilliset valvontamelurajat.

Uusi asetus muuttaa myös vanhempien ilman katalysaattoria olevien mopojen ja moottoripyörien pakokaasupäästöjen raja-arvoja ja mittaustapaa niin, että mittaus onnistuu pääsääntöisesti tavallisten katsastustoimipaikkojen laitteilla. Näin huolehditaan, että päästöjen testaaminen on ympäristönäkökulmasta riittävää, mutta asiakkaan ja valvonnan kannalta helppoa ja kustannuksiltaan kohtuullista.

Uudet asetukset parantavat säädösten yhtenäistä tulkintaa ja helpottavat esimerkiksi yksittäin maahantuotavien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Lisäksi muutoskatsastuksen kansallinen kehittäminen antaa katsastustoimipaikoille kokemusta mopojen ja moottoripyörien erityispiirteistä, mikä parantaa valmiuksia moottoripyörien määräaikaiskatsastuksista käytäviin keskusteluihin, joita EU käynnistää mahdollisesti uudelleen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Maria Rautavirta, p. (09) 160 28577, 040 718 5975