Maaseudulle elinvoimaa digitalisaatiosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2017 13.28
Tiedote

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen maaseudun digitalisaation edistämiseksi. Periaatepäätöksen toimenpiteillä kehitetään digitaalisia palveluja, edistetään kokeiluja ja luodaan maaseutumaisille alueille uusia elinvoimaisuuden eväitä.

Periaatepäätös hyväksyttiin 9. marraskuuta 2017. Se liittyy Älykäs maaseutu -hankkeeseen, josta päätettiin hallituksen puolivälitarkastelussa keväällä 2017.

- Suomi tarvitsee elinvoimaista maaseutua siirtyessään kohti kestävää, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa taloutta ja yhteiskuntaa. Maaseudulla on paljon potentiaalia liiketoiminnalle erityisesti bio- ja kiertotaloudessa, ruuan tuotannossa ja jalostuksessa sekä esimerkiksi matkailussa. Tavoitteena on etsiä digitalisaatioon perustuvia keinoja tämän potentiaalin tehokkaammaksi hyödyntämiseksi, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Periaatepäätöksen linjaukset tukevat hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöstä, ja niitä toteutetaan laajalla toimijajoukolla. Viranomaisten ohella suuri merkitys on myös yrityksillä sekä kansalais-, järjestö- ja vapaaehtoistoimijoilla.

Periaatepäätöksen toimenpiteet koskevat maaseudun viestintäyhteyksiä ja niiden käyttöedellytyksiä, sähköisiä palveluja, palvelujen yhdistämistä, liikkumista, etätyötä ja opiskelua sekä maaseudun työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatiota.

Tehoa verkkoihin

Teknologian kehittyminen on lyhentänyt välimatkoja ja jopa poistanut niitä, mutta samanaikaisesti joiltakin osin puutteelliset tietoliikenneyhteydet uhkaavat hidastaa kehitystä monien maaseutualueiden lisäksi myös saaristossa.

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on valmistella kansallinen digitaalisen infrastruktuurin strategia, joka sisältää tavoitteet laajakaistan kattavuudesta ja nopeudesta vuodeksi 2025.

5G-teknologian käyttöön osoitetaan kansallisesti tarvittavat taajuudet. Lisäksi vaikutetaan kansainvälisesti ja EU-tasolla siihen, että 5G:lle osoitetaan maailman radiotaajuuskonferenssissa vuonna 2019 riittävästi taajuuksia.

Palvelujen saavutettavuutta parannetaan

Digitalisaatio parantaa palvelujen saavutettavuutta maaseudulla. Palveluja voidaan tuoda lähelle uusilla digitaalisilla ratkaisuilla, liikenteen uusilla toimintamalleilla ja automaatiota kehittämällä.

Periaatepäätöksen mukaisesti vahvistetaan julkisia kuljetuksia organisoivien toimijoiden välistä yhteistyötä. Valtiovarainministeriö kehittää sähköistä asiointitapaa samalla turvaten asiointipalvelut myös muilla tavoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja sähköisten palvelujen käyttöönottoa edistetään.

Etätyötä ja optimointia

Etäyhteyksien hyödyntämistä edistetään ja helpotetaan näin paikasta riippumatonta työntekoa ja opiskelua. Yrityksiä kannustetaan uudistamaan etätyötä koskevia toimintatapoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, mitä tarpeita ja edellytyksiä etäopetuksen järjestämiseen liittyy.

Maaseudun elinkeinoelämän näkökulmasta digitalisaatiolla on valtaisa potentiaali kehittää työn tuottavuutta sekä luoda uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Maaseudun tuotteiden ja palvelujen kuljetuskustannuksia pystytään karsimaan optimoimalla logistiikkaa, ja esimerkiksi metsävaratiedon ja paikkatietoaineistojen parempi hyödyntäminen tehostaa tuotantomenetelmiä ja alentaa kustannuksia.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Laura Eiro p. 0295 34 2668

Suunnittelija Niko Ruostetsaari p. 050 340 2415

Anne Berner