LVM:lle ja hallinnonalalle uusi konsernistrategia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2016 10.13 | Julkaistu suomeksi 4.2.2016 klo 10.17
Uutinen
LVM-tunnus
LVM-tunnus

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut konsernistrategian vuosille 2016-2020. Kyseessä on ensimmäinen koko hallinnonalaa ohjaava strategia, jonka ministeriö on laatinut yhdessä virastojen kanssa. Se on samalla ministeriön talousarviolainsäädännön mukainen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2020.

Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio muuttui vuoden 2016 alussa. Konsernistrategia luo pohjan uuden organisaation toiminnalle, joka perustuu kolmeen pilariin: verkkoihin, tietoon ja palveluihin.

Tässä yhteydessä linjataan myös Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusviraston, Viestintäviraston ja Ilmatieteen laitoksen toiminnan painotuksia.

Konsernistrategia perustuu LVM:n visioon luoda hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä. Hallinnonalan tehtävänä on vastata siitä, että Suomen liikenne- ja viestintäyhteydet ja palvelut ovat turvallisia ja toimivia, ja että ne tukevat kestävällä tavalla kasvua ja uusien digitaalisten palvelujen syntymistä.

Hallitusohjelman läpileikkaava teema on digitaalisuus. Hallituksen kärkihankkeista LVM:n konsernistrategian keskiössä ovat digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen sekä säädösten sujuvoittaminen (norminpurku).

Strategian lähtökohtana ovat laadukkaat liikenne- ja viestintäverkot. Niiden toimintakyky nostetaan digitaalisuuden vaatimalle tasolle.

Liikenne- ja viestintäpalvelut järjestetään lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti. Etenkin liikenteen palveluistuminen luo mahdollisuuksia järjestää saumattomia palvelukokonaisuuksia liikennemuotoja yhdistämällä.

Erityistä huomiota kiinnitetään tiedon hyödyntämiseen. Tieto luo pohjaa kasvualoille, kuten esineiden internetille, robotisaatiolle ja automatisaatiolle. Tietoa pitää voida käyttää ja jakaa avoimesti niin, että samalla varmistetaan käyttäjien yksityisyys ja oikeus omaan tietoon.