Lisää valinnanvaraa sähköisiin tunnistuspalveluihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 13.34 | Julkaistu suomeksi 29.11.2018 klo 13.48
Tiedote
Lisää valinnanvaraa sähköisiin tunnistuspalveluihin. Nainen työskentelee tietokoneella, kuvistuskuva. (Kuva: Shutterstock)
Lisää valinnanvaraa sähköisiin tunnistuspalveluihin. Nainen työskentelee tietokoneella, kuvistuskuva. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamista. Esityksen tavoitteena on lisätä turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen tarjontaa. 

Esitettävät muutokset edistävät sähköisen tunnistamisen yleistymistä ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Muutoksilla tavoitellaan myös sitä, että palveluiden tarjoajien keskinäinen hinnoittelu olisi kohtuullista.

Tavoitteena on, että käyttäjät voivat jatkossa valita entistä helpommin tarpeisiinsa sopivan tavan tunnistautua ja käyttää sitä laajasti eri palveluissa. 

Muutokset edistävät markkinoiden kehittymistä

Esityksellä selkeytetään vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa ja sopimuksentekovelvoitetta. Sääntelyllä vaikutetaan siihen, että sähköisiä tunnistuspalveluja tarjoavien toimijoiden keskinäinen hinnoittelu ei muodostu esteeksi uusien palveluiden kehittämiselle. Lakiesityksessä hintaa tunnistautumisen välittämisestä alennettaisiin nykyisestä 10 sentistä 3 senttiin.

Lakimuutosten taustalla on hallitusohjelman tavoite digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomisesta. Hanke on osa hallituksen digitalisaatioon, kokeiluihin ja normien purkamiseen liittyvää kärkihanketta.

Suomessa tällä hetkellä käytössä olevia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä tarjoavat pankit, teleoperaattorit ja Väestörekisterikeskus. Lisäksi markkinoilla toimii muutama yritys, jotka tarjoavat pelkästään sähköisen tunnistamisen välityspalveluita. Pankkitunnisteilla on yli 90 prosentin markkinaosuus sekä käyttäjä- että tapahtumamääristä.

Verkossa asiointi on jo nyt arkipäiväistä. Jatkossa sekä asiointimäärät että tarjottavat palvelut tulevat lisääntymään. Vahvalla tunnistamisella varmistetaan, että verkossa asiointi tapahtuu turvallisesti ja oikean tahon kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista 29.11.2018. Esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Jenni Rantio, 050 524 2326
yksikön johtaja Elina Thorström, 040 507 4502