Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelman valmistelu alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2023 10.08
Tiedote
Ihminen lataa sähköautoa ulkona parkkipaikalla
Sähköauton lataus parkkipaikalla Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut kansallisen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelman valmistelun. 

Ohjelma kattaa päivitetyn arvion fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehityksestä tieliikenteessä, infraa ja ajoneuvokantaa koskevat tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen tarvittavat toimet. Ohjelma käsittelee vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitystä raide-, meri- ja lentoliikenteessä sekä niitä koskevia tavoitteita ja edistämistoimia.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittyminen on keskeinen liikenteen puhtaan energian siirtymän mahdollistaja. Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon laajentamista koskevan toimintaohjelman laatiminen on kirjattu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Ohjelma toimii Suomessa EU:n vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin eli nk. AFIR-asetuksen toimeenpanon edistäjänä ja asetuksen edellyttämän seurannan pohjana. AFIR-asetus asettaa vaatimuksia jakeluinfran minimitasoksi. 

Jakeluinfraohjelman valmistelussa hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2023 julkaisemaa tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaa, joka laadittiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelussa huomioidaan myös yhteistyö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman päivityksen kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla valmistellaan luonnos jakeluinfraohjelmaksi. Luonnoksen kehittämiseksi työskennellään sidosryhmien kanssa alkuvuodesta 2024. Jakeluinfraohjelmasta järjestetään kesällä 2024 julkinen kuuleminen ja lausuntokierros, minkä jälkeen ohjelma viimeistellään. 

Kansallinen jakeluinfraohjelma tulee toimittaa Euroopan komissiolle 31.12.2024 mennessä.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, p. 050 563 8130, tuuli.ojala[at]gov.fi

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 050 300 6148, emmi.simonen[at]gov.fi