Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin hinnanalennuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 13.50
Uutinen

Vuoden 2012 alusta astuu voimaan Liikenteen turvallisuusviraston uusi maksutaulukko, jossa viraston perimiä palvelumaksuja on tarkistettu. Esimerkiksi viraston ajokortista perimä maksu laskee nykyisestä 15 eurosta 13,50 euroon.

Pääosa Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) maksullisen toiminnan tuotoista muodostuu palveluista perittävistä maksuista. Uuden maksutaulukon mukaisista hinnanalennuksista muodostuu yhteensä 1 400 000 euroa, ja ne kohdistuvat pääasiassa ilmailun ja tieliikenteen maksuihin.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisia suoritteita ja niiden maksuperusteita sekä muita maksuja koskevaksi asetukseksi 8. joulukuuta 2011. Asetus tulee voimaan 1.1.2012 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.